محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نوشت: یادآوری به ایالات آمریکا:۱- قطعنامه ۱۹۲۹ مرده است۲- تهدید، تهدید تولید می‌کند و نزاکت، نزاکت می‌آورد.
۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۳
۰

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به برخی اظهارنظر‌ها و ادعا‌های انجام شده از سوی آمریکا درخصوص آزمایش‌های موشکی و برنامه فضایی ایران نوشت: «پرتاب ماهواره‌بر یا آزمایش‌های موشکی توسط ایران قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض نمی‌کند. این آمریکا است که این قطعنامه را نقض کرده و در موقعیتی نیست که کسی را درباره آن موعظه کند. یادآوری به ایالات آمریکا:۱- قطعنامه ۱۹۲۹ مرده است۲- تهدید، تهدید تولید می‌کند و نزاکت، نزاکت می‌آورد.»

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نوشت: یادآوری به ایالات آمریکا:۱- قطعنامه ۱۹۲۹ مرده است۲- تهدید، تهدید تولید می‌کند و نزاکت، نزاکت می‌آورد.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به برخی اظهارنظر‌ها و ادعا‌های انجام شده از سوی آمریکا درخصوص آزمایش‌های موشکی و برنامه فضایی ایران نوشت: «پرتاب ماهواره‌بر یا آزمایش‌های موشکی توسط ایران قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض نمی‌کند. این آمریکا است که این قطعنامه را نقض کرده و در موقعیتی نیست که کسی را درباره آن موعظه کند. یادآوری به ایالات آمریکا:۱- قطعنامه ۱۹۲۹ مرده است۲- تهدید، تهدید تولید می‌کند و نزاکت، نزاکت می‌آورد.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید