خشم ترامپ از بانک مرکزی آمریکا و سقوط کم سابقه شاخص سهام؛
با ادامه سقوط بازارهای بورس آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور که زمانی رشد شاخص سهام را محصول عملکرد خود می دانست به بانک مرکزی تاخته است.
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹
۰

خشم ترامپ از بانک مرکزی و سقوط کم سابقه شاخص سهام

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بار دیگر از بانک مرکزی ایالات متحده انتقاد کرد و آن را به عنوان «تنها مشکل» اقتصاد آمریکا توصیف کرد. همزمان با نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی، تعطیلی بخشی از دولت و گزارش‌ها مبنی بر احتمال اخراج رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) توسط ترامپ، بازار سهام شاهد سقوط مجدد بود.

بورس نیویورک در هفته‌های اخیر به دلیل نگرانی از کندی رشد اقتصادی سقوط زیادی داشته است، به طوری که ماه دسامبر در این زمینه بدترین ماه از زمان «بحران بزرگ» در ۱۹۳۱ بوده است.ترامپ روز دوشنبه در رشته توئیت‌هایی که به نظر نمی‌رسد بازار را آرام کند، مسئولیت تلاطم‌های اخیر را کاملا متوجه بانک مرکزی دانست.

وی نوشته است: «تنها مشکل اقتصاد ما فدرال رزرو است. آنها هیچ درکی از بازار ندارند. فدرال رزرو شبیه یک گلف‌باز حرفه‌ای است که نمی‌تواند امتیازی کسب کند چون درست ضربه نمی‌زند. نمی‌تواند توپ را داخل سوراخ بیاندازد!»

با این حال شاخص سهام بازار داو جونز روز دوشنبه بیش از ۶۵۰ نمره سقوط کرد و به این ترتیب در مسیر بدترین عملکرد از دسامبر ۱۹۳۱ قرار گرفت، زمانی که آمریکا شاهد بزرگترین رکود بود.این تلاطم در خلال تعطیلی بخشی از دولت آمریکا، ادامه تنش تجاری میان آمریکا و چین، و گزارش‌ها از اشاره آقای ترامپ به اخراج جرومی پاول، رئیس بانک مرکزی، روی می‌دهد.

ترامپ در سال نخست ریاست جمهوری اش به طور مرتب با اشاره به رشد قوی بازار‌های سهام به عملکرد اقتصادی خود می‌بالید، اما از زمانی که بازار‌ها در سال ۲۰۱۸ دچار تلاطم شدند تلاش کرده آن را به گردن دیگران بیاندازد.استیون منوچین وزیر دارایی این کشور روز یکشنبه در اقدامی غیرعادی برای آرام کردم بازار با روسای شش بانک بزرگ این کشور تماس گرفت.

او همچنین روز دوشنبه برای رفع نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد جلسه‌ای با مدیران سازمان‌های ناظر بر بازار و مقام‌های بانک مرکزی داشت. هدف از این کنفرانس تلفنی "بحث درباره هماهنگ کردن تلاش‌ها برای اطمینان از کارکرد عادی بازار" بود.
 
 
خشم ترامپ از بانک مرکزی آمریکا و سقوط کم سابقه شاخص سهام؛
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹
با ادامه سقوط بازارهای بورس آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور که زمانی رشد شاخص سهام را محصول عملکرد خود می دانست به بانک مرکزی تاخته است.

خشم ترامپ از بانک مرکزی و سقوط کم سابقه شاخص سهام

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بار دیگر از بانک مرکزی ایالات متحده انتقاد کرد و آن را به عنوان «تنها مشکل» اقتصاد آمریکا توصیف کرد. همزمان با نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی، تعطیلی بخشی از دولت و گزارش‌ها مبنی بر احتمال اخراج رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) توسط ترامپ، بازار سهام شاهد سقوط مجدد بود.

بورس نیویورک در هفته‌های اخیر به دلیل نگرانی از کندی رشد اقتصادی سقوط زیادی داشته است، به طوری که ماه دسامبر در این زمینه بدترین ماه از زمان «بحران بزرگ» در ۱۹۳۱ بوده است.ترامپ روز دوشنبه در رشته توئیت‌هایی که به نظر نمی‌رسد بازار را آرام کند، مسئولیت تلاطم‌های اخیر را کاملا متوجه بانک مرکزی دانست.

وی نوشته است: «تنها مشکل اقتصاد ما فدرال رزرو است. آنها هیچ درکی از بازار ندارند. فدرال رزرو شبیه یک گلف‌باز حرفه‌ای است که نمی‌تواند امتیازی کسب کند چون درست ضربه نمی‌زند. نمی‌تواند توپ را داخل سوراخ بیاندازد!»

با این حال شاخص سهام بازار داو جونز روز دوشنبه بیش از ۶۵۰ نمره سقوط کرد و به این ترتیب در مسیر بدترین عملکرد از دسامبر ۱۹۳۱ قرار گرفت، زمانی که آمریکا شاهد بزرگترین رکود بود.این تلاطم در خلال تعطیلی بخشی از دولت آمریکا، ادامه تنش تجاری میان آمریکا و چین، و گزارش‌ها از اشاره آقای ترامپ به اخراج جرومی پاول، رئیس بانک مرکزی، روی می‌دهد.

ترامپ در سال نخست ریاست جمهوری اش به طور مرتب با اشاره به رشد قوی بازار‌های سهام به عملکرد اقتصادی خود می‌بالید، اما از زمانی که بازار‌ها در سال ۲۰۱۸ دچار تلاطم شدند تلاش کرده آن را به گردن دیگران بیاندازد.استیون منوچین وزیر دارایی این کشور روز یکشنبه در اقدامی غیرعادی برای آرام کردم بازار با روسای شش بانک بزرگ این کشور تماس گرفت.

او همچنین روز دوشنبه برای رفع نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد جلسه‌ای با مدیران سازمان‌های ناظر بر بازار و مقام‌های بانک مرکزی داشت. هدف از این کنفرانس تلفنی "بحث درباره هماهنگ کردن تلاش‌ها برای اطمینان از کارکرد عادی بازار" بود.
 
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید