حبیب زاده:
معاون نظارت شورای شهر تهران از ورود شهرداری تهران برای ایمن سازی گودهای خطرناک شهر تاکید کرد.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
معاون نظارت شورای شهر تهران از ورود شهرداری تهران برای ایمن سازی گودهای خطرناک شهر تاکید کرد.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶
۰

 

 

افشین حبیب زاده، معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی این معاونت از ورود شهرداری به ایمن سازی گود های خطرناک خبر داد.

 

وی اظهار داشت: هم اکنون آمار گودهای شهر تهران به تفکیک گودهای خطر آفرین، دارای سازه نگهبان دارای مدت مقاومت و گودهایی دیگری هم وجود دارند که با داشتن سازه نگبان به دلیل اتمام مدت زمان استاندارد این سازه خطر آفرین شده اند.

 

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: هم اکنون قوانین و مقررات لازم برای ایمن سازی شهر در برابر تهدید گودهای خطر آفرین وجود دارد و نیازی به مصوبه جدید نیست.

 

حبیب زاده در خصوص دلایل عدم ورود گسترده به موضوع ایمن سازی گودهای شهر تهران توسط مدیریت شهری گفت: این گودها عموما دارای مالکینی از بخش خصوصی هستند که ورود به آنها نیازمند احکام قضائی و نیازمند هزینه قابل توجهی است. از این روی برای ورود به این گودها موانع حقوقی و مالی وجود دارد.

 

وی ادامه داد: البته بر اساس قانون در صورتی که گودی سلامت شهر را تهدید کند، شهرداری می تواند راسا به آن ورود کرده و اقدام به پر کردن گود کند و هزینه های انجام شده را از طریق قانونی از مالک با هزینه بالاسری آن دریافت کند.

 

معاون نظارت شورای شهر تهران اعلام کرد: بر همین اساس در صورتی که شهرداری تشخیص دهد که وجود گودی، سلامت همسایگان را مورد تهدید قرار داده است راسا به آنها ورود می کند و ما نیز این موضوع را از شهرداری های مناطق خواسته ایم و تاکنون چندین مورد از این اقدام در مناطق مختلف شهرداری برای ایمن سازی انجام شده است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو