نیمکت تیم پرسپولیس در دهه ۶۰ بدون سرپوش در سرما و گرما زیر باران و برف از سمت راست: آقایان محمود خوردبین، علی پروین و محمد مایلی کهن را مشاهده می‌کنید.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
نیمکت تیم پرسپولیس در دهه ۶۰ بدون سرپوش در سرما و گرما زیر باران و برف از سمت راست: آقایان محمود خوردبین، علی پروین و محمد مایلی کهن را مشاهده می‌کنید.
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱
۰

نیمکت تیم پرسپولیس در دهه ۶۰

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو