محمود واعظی به اظهارت اخیر سعید حجاریان واکنش نشان داده و معتقد است روحانی از کسی عدول و عبور نکرده است بلکه دیگران هستند که ذهنیت دیگری دارند.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۴
۰
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص اظهارات اخیر سعید حجاریان که گفته بود اصلاح‌طلبان با روحانی ائتلافی نداشتند و رئیس‌جمهور به وعده‌های خود عمل نکرد و او از خودش عبور کرده است و اینکه آیا این سخنان به معنای مرزبندی با دولت است؟ اظهار داشت: در این باره از خودشان سوال کنید که منظورش از این سخنان چیست؟

وی افزود: چیزی که درباره رئیس‌جمهور می‌توانم بگویم این است که آقای رئیس‌جمهور همان آقای رئیس‌جمهوری است که در ۳۰ سال پیش بوده با نظرات خودشان، در سال ۹۲ هم همان رئیس‌جمهور بوده و ۹۶ هم همان بودند. این طبیعی است که در هر انتخاباتی عده‌ای از کسی حمایت می‌کنند و عده‌ای از فرد دیگری حمایت می‌کنند.

محمود واعظی در توضیح منظور خود گفت: اینکه ما در سال ۹۶ با گروهی نشسته باشیم و با هم چیزی را به عنوان ائتلاف امضا کرده باشیم خیر، نه در سال ۹۲ این کار را کرده‌ایم و نه در سال ۹۶.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کرد: اینکه در سال ۹۶ در کنار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کردیم، با هم کار کردیم و ایستادیم تا این دولت انتخاب شود درست است و اینگونه هم بود؛ بنابراین اینکه بگوییم رئیس‌جمهور عدول و عبور کرده، حرف درستی نیست. خط آقای رئیس‌جمهور از اول هم همین بوده است.

واعظی با بیان این مطلب که دکتر روحانی همواره اعلام کرده مشی من اعتدال است و این را بار‌ها به مدیران و استانداران اعلام کردند که مشی اعتدال داشته باشند، گفت: پس آقای رئیس‌جمهور از چیزی عدول و عبور نکرده است بلکه دیگران هستند (نمی‌خواهم جواب حجاریان را بدهم) که چنین ذهنیتی دارند. همین الان ما با بسیاری از اصلاح‌طلبان هم شخص رئیس‌جمهور و هم دفتر رئیس‌جمهور روابط خوبی داریم و این روابط خوب ادامه دارد، البته ممکن است در این بین عده‌ای نظرات دیگری داشته باشند و خیلی تند باشند و ممکن است روابط خوبی با آن‌ها نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: اینکه رئیس‌جمهور به وعده‌هایش عمل نکرده است درست نیست، ایشان به همه وعده‌هایی که به مردم داده پایبند است، آنچه مربوط به دولت بوده عمل کرده و آنچه که مربوط به دولت و بیرون دولت بوده در حال تعامل است که به آن‌ها عم عمل شود.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخی انتظار دارند رئیس‌جمهور در این شرایط خاص با این و آن دعوا کند و اختلاف به وجود بیاورد، اما وی در شرایط فعلی کشور وحدت، همدلی و تعامل را کلید عبور از شرایط تحریم و جنگ اقتصادی می‌داند؛ بنابراین به کسانی که به ما توصیه می‌کنند اگر رییس جمهوری در سال ۹۲ یا ۹۶ ذهنیتی داشته وعلاقه‌ای به انجام یک سیاستی داشته که به تنهایی دست دولت نبوده و بلکه باید قوای دیگر هم همراهی می‌کردند و الان هم نتوانسته همراهی آن‌ها را جلب کند طبیعی است که نمی‌تواند.

وی اضافه کرد: این که وقتی ما لایحه تفکیک وزارتخانه‌ای به مجلس تقدیم کردیم و نمایندگان به مصلحت ندانسته این کار انجام شود، برویم با مجلس دعوا کنیم این دیگر وعده رییس جمهوری نبوده است. این چیزی است که ابزار کار ما است و قبول کردیم وهمین طور زندگی می‌کنیم بنابراین به مردم القا نکنیم. رئیس‌جمهور به همه وعده‌های خود پایبند است و از خط خود هم عدول و عبور نکرده است.
محمود واعظی به اظهارت اخیر سعید حجاریان واکنش نشان داده و معتقد است روحانی از کسی عدول و عبور نکرده است بلکه دیگران هستند که ذهنیت دیگری دارند.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص اظهارات اخیر سعید حجاریان که گفته بود اصلاح‌طلبان با روحانی ائتلافی نداشتند و رئیس‌جمهور به وعده‌های خود عمل نکرد و او از خودش عبور کرده است و اینکه آیا این سخنان به معنای مرزبندی با دولت است؟ اظهار داشت: در این باره از خودشان سوال کنید که منظورش از این سخنان چیست؟

وی افزود: چیزی که درباره رئیس‌جمهور می‌توانم بگویم این است که آقای رئیس‌جمهور همان آقای رئیس‌جمهوری است که در ۳۰ سال پیش بوده با نظرات خودشان، در سال ۹۲ هم همان رئیس‌جمهور بوده و ۹۶ هم همان بودند. این طبیعی است که در هر انتخاباتی عده‌ای از کسی حمایت می‌کنند و عده‌ای از فرد دیگری حمایت می‌کنند.

محمود واعظی در توضیح منظور خود گفت: اینکه ما در سال ۹۶ با گروهی نشسته باشیم و با هم چیزی را به عنوان ائتلاف امضا کرده باشیم خیر، نه در سال ۹۲ این کار را کرده‌ایم و نه در سال ۹۶.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور اضافه کرد: اینکه در سال ۹۶ در کنار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کردیم، با هم کار کردیم و ایستادیم تا این دولت انتخاب شود درست است و اینگونه هم بود؛ بنابراین اینکه بگوییم رئیس‌جمهور عدول و عبور کرده، حرف درستی نیست. خط آقای رئیس‌جمهور از اول هم همین بوده است.

واعظی با بیان این مطلب که دکتر روحانی همواره اعلام کرده مشی من اعتدال است و این را بار‌ها به مدیران و استانداران اعلام کردند که مشی اعتدال داشته باشند، گفت: پس آقای رئیس‌جمهور از چیزی عدول و عبور نکرده است بلکه دیگران هستند (نمی‌خواهم جواب حجاریان را بدهم) که چنین ذهنیتی دارند. همین الان ما با بسیاری از اصلاح‌طلبان هم شخص رئیس‌جمهور و هم دفتر رئیس‌جمهور روابط خوبی داریم و این روابط خوب ادامه دارد، البته ممکن است در این بین عده‌ای نظرات دیگری داشته باشند و خیلی تند باشند و ممکن است روابط خوبی با آن‌ها نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: اینکه رئیس‌جمهور به وعده‌هایش عمل نکرده است درست نیست، ایشان به همه وعده‌هایی که به مردم داده پایبند است، آنچه مربوط به دولت بوده عمل کرده و آنچه که مربوط به دولت و بیرون دولت بوده در حال تعامل است که به آن‌ها عم عمل شود.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برخی انتظار دارند رئیس‌جمهور در این شرایط خاص با این و آن دعوا کند و اختلاف به وجود بیاورد، اما وی در شرایط فعلی کشور وحدت، همدلی و تعامل را کلید عبور از شرایط تحریم و جنگ اقتصادی می‌داند؛ بنابراین به کسانی که به ما توصیه می‌کنند اگر رییس جمهوری در سال ۹۲ یا ۹۶ ذهنیتی داشته وعلاقه‌ای به انجام یک سیاستی داشته که به تنهایی دست دولت نبوده و بلکه باید قوای دیگر هم همراهی می‌کردند و الان هم نتوانسته همراهی آن‌ها را جلب کند طبیعی است که نمی‌تواند.

وی اضافه کرد: این که وقتی ما لایحه تفکیک وزارتخانه‌ای به مجلس تقدیم کردیم و نمایندگان به مصلحت ندانسته این کار انجام شود، برویم با مجلس دعوا کنیم این دیگر وعده رییس جمهوری نبوده است. این چیزی است که ابزار کار ما است و قبول کردیم وهمین طور زندگی می‌کنیم بنابراین به مردم القا نکنیم. رئیس‌جمهور به همه وعده‌های خود پایبند است و از خط خود هم عدول و عبور نکرده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید