رهبرانقلاب، در دیدار اخیرفرمودند: دشمنان سرشناس ایران اسلامی غرق در لجنند لجن فساد اخلاقی، لجن فساد سیاسی غرقند.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳
رهبرانقلاب، در دیدار اخیرفرمودند: دشمنان سرشناس ایران اسلامی غرق در لجنند لجن فساد اخلاقی، لجن فساد سیاسی غرقند.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۳
۰
ارسال نظر