فرماندهی نیروی هوایی آمریکا ویدیویی از حمله پهپاد منتشر کرده است که در آن یکی از سران اصلی طالبان در ولایت هلمند مورد هدف قرار گرفت.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸
فرماندهی نیروی هوایی آمریکا ویدیویی از حمله پهپاد منتشر کرده است که در آن یکی از سران اصلی طالبان در ولایت هلمند مورد هدف قرار گرفت.
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸
۰