ایران بدون درنظر گرفتن قدرت سپاه پاسداران و نیروی بسیج انقلاب اسلامی در بین سیزدهمین کشور قدرتمند جهان قرار گرفت.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۸
ایران بدون درنظر گرفتن قدرت سپاه پاسداران و نیروی بسیج انقلاب اسلامی در بین سیزدهمین کشور قدرتمند جهان قرار گرفت.
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۸
۰
ارسال نظر