بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از مهم‌ترین آثار تاریخی شهر اردبیل و از بنا‌های کم‌نظیر تاریخی ایران است.. این مجموعه یکی از به یادماندنی‌ترین آثار تاریخی دوران سلسله صفویه بوده و به عنوان یک مکان ارزشمند و تاریخی در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
۰
بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از مهم‌ترین آثار تاریخی شهر اردبیل و از بنا‌های کم‌نظیر تاریخی ایران است که از لحاظ معماری و کاشی‌کاری از شاهکار‌های سده هشتم هجری قمری و سال‌های پس از آن بوده و پس از وفات شیخ به سال ۷۳۵ هجری قمری، به وسیله فرزند وی پایه‌گذاری شد و شاه عباس بنا‌های مهمی به این مجموعه افزود و اصلاحاتی در آن انجام داد. این مجموعه یکی از به یادماندنی‌ترین آثار تاریخی دوران سلسله صفویه بوده و به عنوان یک مکان ارزشمند و تاریخی در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکسبقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکسبقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
 
بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از مهم‌ترین آثار تاریخی شهر اردبیل و از بنا‌های کم‌نظیر تاریخی ایران است.. این مجموعه یکی از به یادماندنی‌ترین آثار تاریخی دوران سلسله صفویه بوده و به عنوان یک مکان ارزشمند و تاریخی در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از مهم‌ترین آثار تاریخی شهر اردبیل و از بنا‌های کم‌نظیر تاریخی ایران است که از لحاظ معماری و کاشی‌کاری از شاهکار‌های سده هشتم هجری قمری و سال‌های پس از آن بوده و پس از وفات شیخ به سال ۷۳۵ هجری قمری، به وسیله فرزند وی پایه‌گذاری شد و شاه عباس بنا‌های مهمی به این مجموعه افزود و اصلاحاتی در آن انجام داد. این مجموعه یکی از به یادماندنی‌ترین آثار تاریخی دوران سلسله صفویه بوده و به عنوان یک مکان ارزشمند و تاریخی در سال ۲۰۱۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکسبقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکسبقعه شیخ صفی الدین اردبیلی+ عکس
 
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}