یک روزنامه هنگ کنگی گزارش کرد 'لو گوانگ' عکاس مستند ساز چینی که به سین کیانگ منطقه‌ای در شمال غرب چین سفر کرده بود، ناپدید شده است.
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
۰

مورنینگ پست روز سه شنبه گزارش کرد اعضای خانواده این عکاس چینی می‌گویند که از سه هفته قبل به این طرف که 'لو' به سین کیانگ رفته بود، تاکنون اطلاعی از وی در اختیار ندارند.

سین کیانگ منطقه‌ای مسلمان نشین در شمال غرب چین است که در روز‌های اخیر خبر وجود اردوگاه‌های آموزشی اجباری عقیدتی و سیاسی در آن، باعث شده بود تا غربی‌ها و بخصوص آمریکا از چین در این باره انتقاد کرده و خواستار روشن شدن وضعیت یک میلیون جمعیتی شوند که در این اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند.

آخرین بار این خبرنگار روز سوم نوامبر توانسته بود با خانواده خود ارتباط برقرار کند، اما حالا دوستانش و اعضای خانواده 'لو' می‌گویند پلیس شهر کاشغر در سین کیانگ، او و یک همکارش را بازداشت کرده است.

همسر وی نیز به خبرنگاران گفته است که 'لو' برای دیدار با شماری از عکاسان و هم حرفه ای‌های خود به 'سین کیانگ' سفر کرد، اما اکنون نمی‌داند او کجاست و چه وضعیتی دارد.

'لو' ۵۷ ساله و دارای کارت شهروندی آمریکا است و از سال ۱۹۸۰ میلادی به این طرف فعالیت‌های حرفه‌ای داشته و جوایزی دریافت کرده و در دانشگاه چینگ هوا پکن هم دوره‌های عالی عکاسی گذرانده است.

او از سال ۱۹۸۰ به این طرف به عنوان یک عکاس مستند ساز معروف شده و بیشتر کارهایش مربوط به آلودگی محیط زیست، فقر، ایدز و ویروس اچ آی وی، روستا‌های مبتلا به ایدز و افزایش قاچاق و استفاده از مواد مخدر در چین بوده است.

این عکاس چینی ۲۳ اکتبر به شهر کاشغر در جنوب سین کیانگ سفر کرد و سپس راهی ارومچی مرکز این منطقه خودمختار شد و قرار بود روز پنجم نوامبر به استان سی چوان در جنوب غرب چین سفر کند.

یک روزنامه هنگ کنگی گزارش کرد 'لو گوانگ' عکاس مستند ساز چینی که به سین کیانگ منطقه‌ای در شمال غرب چین سفر کرده بود، ناپدید شده است.

مورنینگ پست روز سه شنبه گزارش کرد اعضای خانواده این عکاس چینی می‌گویند که از سه هفته قبل به این طرف که 'لو' به سین کیانگ رفته بود، تاکنون اطلاعی از وی در اختیار ندارند.

سین کیانگ منطقه‌ای مسلمان نشین در شمال غرب چین است که در روز‌های اخیر خبر وجود اردوگاه‌های آموزشی اجباری عقیدتی و سیاسی در آن، باعث شده بود تا غربی‌ها و بخصوص آمریکا از چین در این باره انتقاد کرده و خواستار روشن شدن وضعیت یک میلیون جمعیتی شوند که در این اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند.

آخرین بار این خبرنگار روز سوم نوامبر توانسته بود با خانواده خود ارتباط برقرار کند، اما حالا دوستانش و اعضای خانواده 'لو' می‌گویند پلیس شهر کاشغر در سین کیانگ، او و یک همکارش را بازداشت کرده است.

همسر وی نیز به خبرنگاران گفته است که 'لو' برای دیدار با شماری از عکاسان و هم حرفه ای‌های خود به 'سین کیانگ' سفر کرد، اما اکنون نمی‌داند او کجاست و چه وضعیتی دارد.

'لو' ۵۷ ساله و دارای کارت شهروندی آمریکا است و از سال ۱۹۸۰ میلادی به این طرف فعالیت‌های حرفه‌ای داشته و جوایزی دریافت کرده و در دانشگاه چینگ هوا پکن هم دوره‌های عالی عکاسی گذرانده است.

او از سال ۱۹۸۰ به این طرف به عنوان یک عکاس مستند ساز معروف شده و بیشتر کارهایش مربوط به آلودگی محیط زیست، فقر، ایدز و ویروس اچ آی وی، روستا‌های مبتلا به ایدز و افزایش قاچاق و استفاده از مواد مخدر در چین بوده است.

این عکاس چینی ۲۳ اکتبر به شهر کاشغر در جنوب سین کیانگ سفر کرد و سپس راهی ارومچی مرکز این منطقه خودمختار شد و قرار بود روز پنجم نوامبر به استان سی چوان در جنوب غرب چین سفر کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید