نیرو‌های گارد ساحلی روسیه با استفاده‌ از یک کشتی باری زیر پل را بسته و امکان ورود خروج شناور‌ها از منطقه را نمی‌دهند
۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷
نیرو‌های گارد ساحلی روسیه با استفاده‌ از یک کشتی باری زیر پل را بسته و امکان ورود خروج شناور‌ها از منطقه را نمی‌دهند
۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷
۰