نحوه پرورش گل رز

پارسینه: گل رز زیباترین گل می‌باشد که روش خاصی برای نگهداری از آن می‌باشد
۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۰
۰
نحوه پرورش  گل رز

گل رز زیباترین گل می‌باشد که روش خاصی برای نگهداری از آن می‌باشد. اشکالی که بیشتر مورد توجه و در باغات بوته‌های گل سُرخ را (بسته به وضعیت محل کاشت) به آن صورت در می‌آورند ۵ شکل بشرح زیر میباشد:
 
۱ – گل سُرخ پاکوتاه: بوته هائیست که پیوند آنرا روی ریشه یا ساقه نزدیک بخاک زده و میگذارند از پیوند چند شاخه بیرون آید و در اثر هَرَس همه ساله آنرا کوتاه نگهمیدارند، بطوری که بسته به جنس آن بلندی بوته‌ها از ۲۰ سانتیمتر تا یک متر بلند‌تر نمی‌شود.
 
۲ – گل سرخ کُرپه: که پس از پیوند نزدیک خاک در اثر هَرَس نوک شاخه‌ها می‌گذارند شاخه‌های فرعی آن زیاد شود تا بوته بصورت کُرپه درآید. ۳ – گل سرخ باساقه بلند یا نیمه بلند:

عبارت از بوته هائیست که پیوند را روی یک ساقه صاف و لخت تسترن کوهی به بلندی یک متر تا یک متر و نیم می‌زنند. پس از نمو پیوند، ساقه نسترن بتدریج قوی شده رنگ قهوه‌ای بخود گرفته راست می‌ایستد. باغبان میتواند شاخه‌هایی که از پیوند میروید را به میل خود بهر شکل بخواهد درآورد
 
۴ – گل سرخ رونده پیچنده:

این دسته از اقسام مخصوصی هستند که شاخه‌های آن‌ها بلند شده و بالا میرود که آن‌ها را بوسیله پایه یا داربست‌های فلزی مخصوصی نگهداری کرده آرایش میدهند.
 
۵ – گل سرخ مجنون: که از پیوند اقسام رونده روی پایه بلند نسترن کوهی بدست می‌آید. به این طریق که هریک از اقسام نامبرده را اگر روی ساقه‌ای به بلندی ۱/۵ تا ۲ متر از نسترن کوهی پیوند کنند پس از گرفتن شاخه‌های آن رو به زمین سرازیر شده و بوته گل مجنون (گل رز گریان) بدست میآید. گل رز اقسام مختلف و جور‌های حاصله از گل سرخ: بطوری که گفته شد از گل سرخ گونه‌ها و واریته‌های (اقسام و جور‌ها) زیادی تا کنون شناخته شده.

ولی آنچه از بهترین گونه‌ها و واریته‌ها که در باغات کشور‌های اروپایی مانند: فرانسه کاشته شده نگهداری میشود تقریبا در حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گونه و واریته است. برای آنکه در تزئید جور‌های گل سرخ بتوانند نژاد هر واریته را معلوم نموده و بدانند هر واریته که تازه بدست می‌آورند از جفتگیری کدام یک از واریته‌ها بوجود آمده.

عده بیشماری از گیاه شناسان و کارشناسان مخصوص این گل، آن‌ها را دسته بندی کرده اند که مهمترین از همه آن‌ها دسته بندی زیر است که مورد توجه بیشتری میباشد: ۱ – گل سرخ فرانسه (رُز دو فرانس Rosier de france) ۲ – نسترن (اکلانتیِر Eglantier) ۳ – گل چای (رُزیِه آدور دوته Rosier aodeur de the) ۴ – گل سرخ ایران (رُزیِه دو پِرس Rosier de Perse) ۵ – گل سرخ با گل‌های متعدد (رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتا Rosier Multiflore Polyanta) ۶ – گل سرخ مینیاتور (رُزیِه مینیاتور Rosier Miniature) ۷ – گل سرخ بَنگال (رزیِه بنگال Rosier Bengale) رز شارل دوگل گل رُز دو رگِه شارل دوگل (Charle de Gaulle) این دسته بندی از نظر نژادی گل سرخ بوده

ولی نسبت به وقت گل دادن و بلندی و کوتاهی بوته یا پیچندگی آن‌ها در تجارت دسته بندی دیگری کرده اند که، چون بیشتر مورد احتیاج و توجه افرادی است که بکاشتن و پرورش این گل علاقه دارند، این دسته بندی در اینجا شرح داده میشود.
 
۱ – گل سرخ‌های پاکوتاه گل درشت. ۲ – گل سرخ‌های پاکوتاه با گل کوچک.

گل سرخ‌های بوته کُرپه (رُزیِه بوئیسون Rosier Buissons) ۴ – گل سرخ‌های رونده. ۱ – گل سرخ‌های پاکوتاه با گل درشت: الف. – دسته همیشه گل‌ها (رِمونتانت Remontants): شامل ۸ جور (منظور از همیشه گل‌ها آندسته از گل سرخهائی است که بهار و تابستان تا اواسط پائیز متناوبآ گل می‌دهند). ب. – دسته دورگه‌های همیشه گل:

شامل دو سری و رویهمرفته ۲۲ جور مختلف مانند گل سرخ ” مادام البرت باربیه ” با گل زیبای درشت و خوش ترکیب کاملا پُرپَر، برنگ زرد شُتُری که مغز آن زرد آلوئی و در سال‌های نزدیک به ۱۹۴۷ بدست آمده است. ج. – دسته معروف به گل چای: شامل ۱۲ جور. د. – دسته دورَگِهِ چای:

دارای ده سِری مختلف شامل ۲۱۸ جور مانند ” گل چای ” (بتی اوپریشارد Betty uprichard) گل درشت نیمه پُرپَر با گلبرگ‌های پهن برنگ صورتی گوشتی که میانه آن شنجرفی و پشت گلبرگ‌ها شنجرفی مایل به نارنجی خیلی خوشبو که در ۱۹۲۲ بدست آمده است. دیگری گل چای (مارگارت مک گریدی Margaret Mac Gredy)
منبع: ایران ناز 
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2