دانشمندان ناسا هواپیمای مافوقی صوتی طراحی کردند که می‌تواند جایگزین هواپیما‌های مسافربری کنونی باشد.
۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
دانشمندان ناسا هواپیمای مافوقی صوتی طراحی کردند که می‌تواند جایگزین هواپیما‌های مسافربری کنونی باشد.
۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
۰