نیروی دریایی فرانسه عملیاتی بودن ناو هواپیمابر شارل دوگل و ناونشین بودن جنگنده رافال را در حضور ماکرون رییس جمهور این کشور به رخ جهانیان کشید.
۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸
نیروی دریایی فرانسه عملیاتی بودن ناو هواپیمابر شارل دوگل و ناونشین بودن جنگنده رافال را در حضور ماکرون رییس جمهور این کشور به رخ جهانیان کشید.
۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸
۰