۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۵
۱

مروری بر تاریخ/ نقش عدد ۱۳ در زندگی رجال

پارسینه: در زندگی رجال ایرانی، عدد سیزده بیش از سایر اعداد وجود داشته و اکثراً این رقم برای آن‌ها خوش‌یمن و پربرکت بوده است. شاید با شواهد و دلایلی که جزئی از آن در دسترس است بتوان ثابت کرد که برای شخصیت‌های سیاسی ایران اکثرا رقم سیزده بیش از سایر ارقام مبارک بوده است
مروری بر تاریخ/ نقش عدد ۱۳ در زندگی رجال
به گزارش پارسینه، در زندگی رجال ایرانی، عدد سیزده بیش از سایر اعداد وجود داشته و اکثراً این رقم برای آن‌ها خوش‌یمن و پربرکت بوده است. شاید با شواهد و دلایلی که جزئی از آن در دسترس است بتوان ثابت کرد که برای شخصیت‌های سیاسی ایران اکثرا رقم سیزده بیش از سایر ارقام مبارک بوده است، اینک نمونه‌هائی از آن:

مهندس شریف‌امامی

مهندس شریف‌امامی چندان بنحوست سیزده معتقد نیست، تنها زمانیکه از طرف متفقین در زمان جنگ بجرم وطنخوانی بازداشت شد روز سیزدهم مهر ماه بود و او این روز را فراموش نمیکند، وی سیزده ماه در زندان متفقین باقی ماند... دوستان نزدیک وی در زندان مانند تیمسار آق اولی، دکتر متین‌دفتری سیزده تن بودند. او این حوادث پر از رقم سیزده را هیچگاه فراموش نمی‌کند.
وی روز‌های سیزده فروردین با خانواده خود بسر میبرد و معتقد است روز روز خداست و دوازده یا سیزده ندارد و بیربط مردم از این رقم وحشت دارند.

دکتر اقبال

در میان رجال دکتر اقبال بیش از همه به عدد سیزده بی‌اعتقاد است و آنرا مانند ۱۴ میداند و برایش علی‌السویه است بهمین مناسبت دکتر اقبال حاضر است در سیزده ماه صفر مسافرت کند و در خانه شماره ۱۳ سکونت اختیار نماید. در کمیته مرکزی حزب ابتدا سیزده تن را انتخاب کرد و بهمه رفقا سفارش میکرد که از این رقم وحشت نداشته باشند. او سیزده سفر بکشوری رفته است که سیزده سال در آنجا زندگی کرده بود. این کشور فرانسه است که اخیراً از دانشگاه تولوز آن دکتر اقبال لقب دکترای افتخاری خود را گرفت. دکتر اقبال پس از آنکه برای سیزدهمین بار بوزارت رسید، شاهنشاه او را بعنوان وزیر دربار انتخاب فرمودند، و از همانجا بود که سنگ بنای نخست‌وزیری او نیز کار گذاشته شد و بزودی بصدارت رسید.

گلشائیان

عباسقلی گلشائیان آن اندازه که (نفت) را منحوس میداند از رقم سیزده بدش نمی‌آید. او یادش نمیرود که بر سر قرارداد الحاقی نفت (گس - گلشائیان) بالاخره چه صدمات دید و چگونه خانه‌نشین شد، عقیده او بر اینست که در ایران نحوست سیزده عمل نمیکند. اما نحوست نفت همیشه گریبانگیر زمامداران این کشور میشود. وی مدت‌ها در مجلس روی صندلی شماه ۱۳ می‌نشست و از برکت آن وزیر دادگستری شد و ماجرای زمینخواران را براه انداخت. گلشائیان هنوز هم معتقد است که ۱۳ بسیاری از اوقات برای انسان از هر رقم دیگر مبارک‌تر است و باین امید چشم براهست که در روز ۱۳ یکی از ماه‌ها بخت و اقبال در خانه او را بکوبد.

ساعد

محمد ساعد در سال ۱۳۱۳ قمری متولد شده است، همینکه مدت خدمت وی در کنسولگری ایران در بادکوبه به ۱۳ ماه رسید نماینده سیاسی ایران در آذربایجان شوروی شد، وی سیزده سال در وزارت خارجه صندلی به صندلی طی کرد تا به مقام وزارت بختیاری رسید. یکروز ساعد برای یکی از دوستانش تعریف کرده بود که من از (نفت) بیشتر از رقم (۱۳) که میگویند نحوست دارد میترسم او راست میگفت، زیرا بر اثر مبارزه نفت و تقاضای (کافتارادزه) بود که مجبور باستعفا شد. بعکس ساعد همسرش که از اهالی لیتوانی است بسیار به ناسازگاری عدد ۱۳ معتقد است و هر چه ساعد ۱۳ را رقمی خوش میداند وی از آن گریزان است و در روز سیزدهم ماه چه ایرانی و چه فرنگی مسافرت نمیکند.

دکتر مشرف نفیسی

دکتر مشرف نفیسی مادرزاد با رقم سیزده خو گرفته - مع‌الوصف مبارزه‌ای را که در دوره قانون‌گذاری سیزده علیه وی که وزیر دارائی بود آغاز شد و سرانجام او را از وزارت بزیر افکند فراموش نمیکند او این تصادف را که بر اثر ترقی نرخ لیره صورت گرفت یکنوع (قمر در عقربی) در عمر خود دانسته و هر زمان که یاد ترقی نرخ لیره میکند این بدشانسی را بیاد می‌آورد. با این وصف خوشحال است که کارش در این بدشانسی مانند سناتور دادگر بجلای وطن نکشید و مانند وی ۱۳ سال دور از وطن نبود.

امان‌الله اردلان

امان‌الله اردلان نحوست سیزده را در وزارت، وکالت، استانداری گذرانیده و راحت و آسوده شده است. اردلان میگوید ما کرد‌ها زیاد به نحوست سیزده معتقد نیستیم، روز روز خداست و عدد عدد است.. با این وصف فراموش نمیکند که در ۲۵ سال پیش در یک روز سیزده پایش در رفت و ناچار باستراحت شد و از ماموریتی که برایش درست کرده بودند راحت جست، خاصه آنکه در آن ماموریت خطراتی وجود داشت و دانست این دررفتگی پا از نحوست سیزده نبود بلکه از برکت سیزده بوده است. اکنون تعداد فرزندان و نوه‌های وی درست سیزده تن است مع‌الوصف همه را دوست دارد حتی سیزدهمی را.

تقی‌زاده

نام (سیدحسن تقی‌زاده) هم‌مانند اردلان سیزده حرف دارد و از این حسن تصادف از خدای خود راضی است. سیزده ساله بود که از تبریز بتهران آمد و سری توی سر‌ها در آورد. در دوره اول مجلس سیزدهمین وکیلی بود که از طرف مردم انتخاب شد شاید بر اثر همین تصادف بود که نحوست ۱۳ بدنبالش آمد و پس از بتوپ بستن مجلس از مجرای سفارت انگلیس باروپا گریخت. در سال ۱۹۱۳ بامریکا رفت و چیز‌ها دید که تا آنموقع از خواندنش باور نمیکرد. در سال ۱۳۱۳ زیر قرارداد نفت زد و آنرا برای شصت سال دیگر تمدید کرد و از خطر نفت موقتاً جست.

دکتر سجادی

دکتر محمد سجادی با نام سیزده حرفی خود اعتقادات خاصی باین رقم دارد. دکتر سجادی عقیده دارد نه تنها سیزده رقم مرموزی در زندگی بشر است، بلکه در زندگی وی حرف (سین) بی‌تاثیر نبوده است. زیرا نام وی با (سین) آغاز شده و شش سین از دوستان قدیم و جدیدش عبارت بوده‌اند از: سهیلی، ساعد، سمیع، سیاح، سروری، دکتر سیاسی، که با خودش هفت سین میشوند. همیشه بدکتر سنجابی که از نحوست سیزده وحشت داشت نصیحت میکرد این قضاوت عادلانه نیست. بی‌مناسبت نیست بدانیم که دکتر سنجابی معتقد است اگر در سال ۱۳۱۳ با دکتر شایگان و دکتر آزموده وارد ایران نمی‌شدند سرنوشتشان از این بهتر بود

دکتر متین‌دفتری

دکتر متین‌دفتری سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۳ قمری متولد گردیده و در میان سیزده تن دوستان سیاسیش به بازداشتگاه اراک افتاد. وی سیزدهمین استاد دانشکده حقوق است که بوزارت رسیده است. اعتقاد بسیزده را دکتر متین‌دفتری یکنوع خرافات می‌داند و حاضر است در هر کاری که با سیزده آغاز شده شرکت کند و این طلسم را بشکند. دکتر متین‌دفتری در ۱۳ آبان ۱۳۱۸ نخست‌وزیر شد و در ۱۴ تیر ماه ۱۳۱۹ از نخست‌وزیری افتاد پس او حق دارد از سیزده راضی باشد و از ۱۴ خوشش نیاید، درست مانند کسیکه چهارشنبه پول پیدا کرده بود.

سپهبد امیراحمدی

سپهبد امیراحمدی در سیزدهم ماه صفر ۱۲۶۷ شمسی [۱۲۲۶/۰۲]در شهر رضائیه متولد گردید. پس از سیزده سال کوهنوردی و جنگ و مبارزه در صفحات کردستان، لرستان، آذربایجان در سال ۱۳۰۷ مورد بی‌مهری اعلیحضرت فقید قرار گرفت و رئیس اداره اصلاح‌نژاد اسب شد. سیزده سال بعد (یعنی در سال ۱۳۲۰) دوباره وارد سیاست گردید و بسمت فرماندار نظامی تهران مسئولیت بزرگی را بعهده گرفت. معروف است که سپهبد امیر احمدی در ۱۳ جنگ داخلی شرکت کرده و ۱۳ بار با عفریت مرگ روبرو شده، ولی در همه آن‌ها جان بسلامت بدر برده و اکنون سالهاست که بعنوان سناتور در مجلس سنا خدمت میکند.

نصرالله انتظام

نصرالله انتظام که نامش با ۱۳ حرف تشکیل میشود سال‌ها در آمریکا برای رفقا شرح داده بود که اعتقادی برقم سیزده ندارد. زیرا که درویش است که دربند کم و بیش و برای درویش هر روز روز خداست. برای اثبات بی‌اهمیتی سیزده میگوید حسین علاء در سیزدهم ماه اردی‌بهشت متولد شد، عباس خلیلی در ۱۳۱۳ قمری متولد گردید که از دو رقم سیزده تشکیل می‌شود. نام عبدالحسین هژیر هم سیزده حرف است در آمریکا دستور داده بود سرویس ۱۳ نفره برای سفارت تهیه کنند نه دوازده نفره... روز‌های سیزدهم هر ماه در آمریکا روز میهمانی سفیر کبیر بود که برفقای آمریکائی و ایرانی خود سور میداد.


منبع: مجله: تهران مصور، تاریخ: ۱۳۴۰/۰۱/۱۱، شماره: ۹۱۷
پــنــجــره
نظرات بینندگان
ببر مازندران
خرافات محضه
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2