ویدیوی شهروند اسرائیلی از راکت‌های حماس به سمت شهرک اشکلون

پارسینه: با توجه به اینکه سیستم گنبد آهنین اسرائیل از قوی‌ترین سامانه‌های دفاعی می‌باشد ولیکن احتمالا به دلیل حجم انبوه شلیک‌ها ضریب خطای این سامانه افزایش یافته و تعدادی از آن‌ها به مناطق تحت تسلط اسرائیل اصابت کرده است.
۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
۱