منابع فلسطینی از یورش امروز چهارشنبه نظامیان رژیم اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.
۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
۰
بر اساس این گزارش، در این حملات، چند فلسطینی از جمله یک نماینده مجلس قانونگذاری بازداشت شده‌اند.

فلسطین الیوم گزارش داد نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل پنج شهروند فلسطینی از جمله یک نماینده مجلس قانونگذاری را در کرانه باختری بازداشت کردند.

این رسانه به نقل از منابع محلی افزود: نظامیان رژیم اشغالگر با یورش به خانه محمد ابو جحیشه نماینده مجلس قانونگذاری، در شهرک اذنا واقع در بخش غربی الخلیل ، وی را بازداشت کردند. نظامیان این رژیم همچنین علاء الشبراوی و محمد العزب از ساکنین اردوگاه نورالشمس واقع در طولکرم را بازداشت کردند.‎

براساس این گزارش،نظامیان رژیم اشغالگر همچنین احمد مجاهد رضوان را در حمله به عزون واقع در بخش شرقی قلقیلیه و احمد منصور را در محله الضاحیه العلیا در شهر نابلس بازداشت کردند.
منابع فلسطینی از یورش امروز چهارشنبه نظامیان رژیم اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.
بر اساس این گزارش، در این حملات، چند فلسطینی از جمله یک نماینده مجلس قانونگذاری بازداشت شده‌اند.

فلسطین الیوم گزارش داد نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل پنج شهروند فلسطینی از جمله یک نماینده مجلس قانونگذاری را در کرانه باختری بازداشت کردند.

این رسانه به نقل از منابع محلی افزود: نظامیان رژیم اشغالگر با یورش به خانه محمد ابو جحیشه نماینده مجلس قانونگذاری، در شهرک اذنا واقع در بخش غربی الخلیل ، وی را بازداشت کردند. نظامیان این رژیم همچنین علاء الشبراوی و محمد العزب از ساکنین اردوگاه نورالشمس واقع در طولکرم را بازداشت کردند.‎

براساس این گزارش،نظامیان رژیم اشغالگر همچنین احمد مجاهد رضوان را در حمله به عزون واقع در بخش شرقی قلقیلیه و احمد منصور را در محله الضاحیه العلیا در شهر نابلس بازداشت کردند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}