نحوه شکل گیری باد چگونه است؟
پارسینه: اگر چه تشکیل باد مبحثی عظیم در واحد هواشناسی و آب و هواشناسی است، اما برای بسیاری از عوام نیز داشتن اطلاعاتی درباره نحوه تشکیل باد اهمیت زیادی دارد و بسیار جذاب به نظر می‌رسد.
۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۲
۰
باد‌ها بر حسب گسترش و سیطره خود به انواع مختلف تقسیم می‌شوند. البته این تقسیم بندی همیشه بر مبنای قلمروی آن‌ها نیست. بلکه گاهی بر حسب جهت وزش و … نیز نام گذاری می‌شوند. باد‌ها سبب تغییرات جوی می‌گردند و این تبادل هوا سبب فرآیند‌های متفاوت هواشناسی خواهد شد.

نحوه شکل گیری باد چگونه است؟

نحوه تشکیل باد

باد در نتیجه اختلاف فشار پدید می‌آید. یعنی هوا از محدوده پرفشار به محدوده کم فشار جریان می‌یابد. با این جریان طبیعی باد شکل می‌گیرد. این ساده‌ترین و مفهومی‌ترین تعریف درباره نحوه تشکیل باد است. شکل گیری باد در نتیجه اختلاف میزان دریافت انرژی می‌باشد. میزان نور دریافتی خورشید در این امر نقش اساسی و کلیدی بازی می‌کند. محدوده‌ای که انرژی بیشتری از خورشید می‌گیرد، تبدیل به کم فشار و محدوده‌ای که انرژی دریافتی کمتری از خورشید می‌گیرد، به منطقه پرفشار تبدیل می‌شود. این جا به جایی‌های مکرر هوا پیامدهایی، چون تشکیل باران را نیز در پی خواهد داشت.
 
نحوه شکل گیری باد چگونه است؟

این تفاوت فشار آغازگر وزش باد است و نحوه تشکیل باد را توجیه خواهد کرد. مسلماً نواحی برفی به دلیل بازتاب بالا، انرژی کمتری از خورشید دریافت می‌کنند و از این رو سردتر و پرفشارتر خواهند شد. بهترین مثال برای منطقه کم فشار روی زمین، نواحی استوایی است که از تابش مستقیم خورشید بهره می‌برند و این موضوع سبب شکل گیری منطقه کم فشار می‌گردد. به همین علت همواره بین قطب به عنوان منطقه پرفشار و نواحی استوایی به عنوان منطقه کم فشار باد شکل می‌گیرد. این باد‌ها بر حسب نحوه تشکیل، جهت وزش، قلمرو و … نام گذاری می‌شوند.


نحوه شکل گیری باد چگونه است؟

باد‌های مهم کره زمین

باد‌های آلیزه یا تجارتی (در نیمکره شمالی از شمال شرق به جنوب غرب و در نیمکره جنوبی از سمت جنوب شرق به شمال غرب در حال وزش هستند)

باد‌های موسمی

باد‌های غربی (مختص عرض‌های میانی است و در عرض ۳۵ تا ۶۵ درجه پدید می‌آیند. از سمت پر فشار جنب حاره به سمت محدوده کم فشار در جریان است)

باد‌های کوه و دره (به دلیل اختلاف دمای کوه و دره به وجود می‌آید و به آن نسیم کوه و دره نیز می‌گویند. این نسیم در اوایل صبح و در اوایل شب برقرار می‌گردد)

نسیم دریا و خشکی

فون

منبع: آرگا
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
سداد2