۰۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
۰

ویدیو| سرقت از دستگاه بازی در پمپ بنزین

پارسینه: مردی سیاهپوست با ورود به فروشگاهی در پمپ بنزین از دستگاه بازی سرقت کرد.