همه‌چیز دربارهٔ کیفر شلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران

۲۴ شهريور ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۳
وبلاگ «پزشکی قانونی» در مطلبی پیرامون کم و کیف کیفر شلاق نوشت:

مقدمه :

       حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند حد در لغت به معنای منع است و سبب محدود کردن ارتکاب گناهان می‏شود . در اصطلاح ، حد به مجازاتی گفته می‏شود که نوع ، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

       تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است . و در قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده: « تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق . میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد» مجازات شلاق تعزیری به ‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است باید کمتر از۷۵ ضربه باشد .

       از روایات استفاده می‏شود که پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای به اقامه حدود داشته و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جائز نمی دانستند. با وجود این تأکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی موجود می باشد که به دلایلی حد را اجرا ننموده اند، یا اقامه آن را موقتاً به تأخیر انداخته و یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند. امام علی (ع) درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر می‌انداخت، حتی زنی که مرتکب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شیردهی کودک، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاری کند، آن حضرت فرمود:« برو بچه را بزرگ کن تا او بتواند خطر را از خود دفع نماید، پس از آن برای اقامه حد بیا». در حدیثی دیگر امام علی (ع) فرمود: «کنیز رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری کنم، ولی متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حد موجب مرگ او شود ...» یا در روایتی دیگر، مردی در حال بیماری محکوم به حد شده بود، امام علی (ع) فرمود: «او را ببرید، وقتی بهبودی حاصل نمود، برای اجراء حد حاضر کنید، چون ممکن است اجرای حد در حال بیماری او را از بین ببرد».پس حد در مورد مریض اجرا نمی‏شود، اما اگر به هر دلیلی اجرای حد لازم و فوری باشد، در این صورت حد به شکلی خاص اجرا می‏شود. در مورد افراد ضعیف نیز که تحمل اجرای حد را ندارند، این تخفیف در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که یک شاخه خرما و یا یک دسته چوب که تعداد آنها به عدد حد باشد، یک دفعه بر بدن مجرم زده می‏شود که در اصطلاح به آن «شمراخ» ‏گویند، تا حد به این شکل اجرا می‏شود.پس در صورتی که مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهم تری تزاحم پیدا کند، اجرای حد بطور موقت تعطیل و یا تخفیف می‏یابد.

       اجرای مجازات تعزیری تابع مصلحت است، حاکم اسلامی باید با توجه به مقتضیات زمان و مکان و ویژگی های اخلاقی ، روانی و حتی وضعیت جسمانی مجرم را در تعیین و اجرای کیفر تعزیری مورد توجه قرار ‏دهد.

       مقاله زیر از مباحث مهم پزشکی قانونی است که کمترین میزان تحقیق و پژوهش و نگارش در این زمینه صورت گرفته است.

دکتر پریچهر خزعلی

 ...............

مروری بر موضوع تحمل کیفر شلاق

 

                                                         

 نویسندگان

دکتر محمد حسین میرجلیلی                               Mohammad Hossein Mirjalili M.D

دکتر افشین اسلامی سامانی                                        Afshin Eslami Samani M.D

دکتر احسان بلادی مقدم                                       Ehsan Beladi Moghaddam M.D

دکتر مرضیه ساریخانی                                                    Marzie Sarikhani M.D

 

       با توجه به اینکه موضوع تحمل کیفر در کتابهای مرجع کمتر مورد بحث قرار گرفته است مکتوب حاضر بیشتر بر نظرات نویسنده و منابع محدود داخلی دلالت دارد.

       تازیانه یا شلاق یکی از انواع مجازات مصرح در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات می باشد. در این کیفر تعداد معینی ضربه شلاق به بدن محکوم علیه (بجز نواحی سر و صورت و آلت تناسلی) وارد می گردد. معمولا شلاق به شکل یک نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر می باشد که بسته به نوع مجازات با شدت های مختلف زده می شود.

 

انواع کیفر شلاق

       شلاق حدی: در این نوع از مجازات بر اساس موازین فقهی تعداد ضربات معین شده و پس از اثبات جرم بایستی اجرا شود. نظیر حد شرب خمر که ۸۰ ضربه است. در صورت عدم تحمل کیفر محکوم علیه امکان تبدیل آن به انواع دیگر مجازات وجود ندارد ، اما نحوه اجرای حکم قابل تغییر است.

       بر اساس ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر ۱۰۰ واحد باشد ، فقط یک بار به او زده می شود هرچند همه آنها به بدن محکوم نرسند.

       شلاق تعزیری: در این نوع مجازات حداکثر تعداد ضربات شلاق تعیین شده و در صورت اثبات جرم قاضی می تواند حکم به همان تعداد یا کمتر بدهد. دراینجا امکان تبدیل کیفر شلاق به مجازات جایگزین و یا تغییر نحوه اجرای حکم وجود دارد. نظیر مجازات تصدیق نامه خلاف واقع (غیر از گواهی پزشکی) که مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است. درمواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم ازطرف دادگاه اجرا نخواهد شد. 

      بر اساس بند ج ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرارگرفته است تهیه و یک بار به محکوم علیه زده می شود.

      آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری - فصل سوم ، نحوه اجرای حکم شلاق:

  • ماده ۲۷ : اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر انجام می شود‌.
  • ماده ۲۸: حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل آید. تبصره: منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتین است
  • ماده ۲۹ : مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد . در نقاط سردسیر سعی می شود در ساعات گرم تر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنک تر حکم اجرا گردد .
  • ماده ۳۰ : اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات متفاوت بوده و به این صورت است که حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است.
  • ماده ۳۱ : اجرای حد شلاق با توجه به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی است .
  • ماده ۳۲ : اجرای حد شلاق محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد اجرا می شود .
  • ماده ۳۳: شلاق های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس معمولی اجرا می شود .
  • ماده ۳۴ : اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو زیر انجام می شود :
    • الف - شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود.
    •  ب- شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود .

       و موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد کیفر شلاق :

  • ماده ۹۳ : هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می شود. ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تاخیر می افتد.
  • ماده ۹۶ : حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود
  • ماده ۱۰۰ : حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیر از سرو صورت و عورت زده می شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباس های او به بدنش بسته باشد.
  •  ماده ۱۵۵ : درباب حد قذف ، تازیانه برروی لباس متعارف و بطور متوسط زده می شود.

       در خصوص تحمل کیفر شلاق با توجه به تصریح قانون مبنی بر توقف اجرای حکم در هنگام بیماری و یا تشدید عوارض بیماری بدنبال اجرای کیفر شلاق ، مراجع محترم قضایی در صورت لزوم وضعیت جسمانی محکوم علیه را از پزشکی قانونی استعلام می نمایند. نمونه هایی از سئوالات بعمل آمده عبارتند از:

 • آیا محکوم علیه قادربه تحمل کیفر شلاق می باشد؟
 • آیا با توجه به ادعای محکوم علیه - مانعی برای اجرای حکم شلاق وجود دارد؟
 • آیا در صورت اجرای مجازات شلاق ، بیماری وی تشدید میگردد؟
 • چنانچه با اجرای حکم شلاق ، بیماری نام برده تشدید شده یا در بهبودی وی تاخیر ایجاد میشود؟
 • با توجه به بیماری محکوم علیه ، در چه زمانی امکان اجرای حکم وجود دارد؟
 • ضمن معرفی .... - در خصوص نوع بیماری و مدت درمان آن اظهار نظر فرمایید.

 

تقسیم بندی مراجعین

 • کسانی که بهبودی عارضه آنان قابل پیش بینی است. مثل بیماریهای موقتی و زود گذر، بیماران عفونی ، وجود جراحات و شکستگی ها، اعمال جراحی اخیر، وجود آبسه و ... . دراینجا تعیین عارضه، نوع درمان و طول مدت درمان قطعی کفایت می کند و معمولا پس از آن اجرای حکم بلامانع است.
 • کسانی که اظهار نظر قطعی در مورد بهبودی ایشان نیاز به گذشت زمان دارد و لازم است طول درمان با معاینه مجدد تعیین شود. نظیر: ابتلا به هپاتیت حاد که سیر بیماری قابل پیش بینی نیست

       در خصوص افرادی که بیماری مزمن ومادام العمر داشته ولی کیفر شلاق تاثیر چندانی بر سیر و شدت بیماری یا روند درمان آن نمی گذارد(نظیر بیماری دیابت بدون عارضه) یا افرادی که مبتلا به بیماری یا عارضه مزمن و پایدار بوده و کیفر شلاق سبب تشدید علایم یا تاخیر در بهبودی می گردد و کسانی که ضایعات موضعی دارند یا عارضه بیماری در نقاط خاصی ظاهر شده است (هر چند با تعیین محل آسیب ، اجرای حد در نواحی دیگر امکان پذیر است)، چه باید کرد؟ 

       بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مجازات شلاق تعزیری در موارد زیرتا رفع مانع اجرا نمی شود:

 • الف- زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد
 • ب- زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخواراست (حداکثر به مدت دو سال)
 • ج- بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود

       با توجه به این ماده و سایر قوانین مربوط به مجازات شلاق ، عمدتا تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی به عنوان موانع اجرای حکم ذکر شده اند وبه عدم تحمل کیفر اشاره ای نشده است. لذا در مواردی نظیر مثال های فوق نیز به نظر می رسد مجازات شلاق قابل اجرا نباشد.

       شلاق از اجسام سخت انعطاف پذیر محسوب می شود، صدمات آن می تواند شامل ضایعات زیر باشد:

 • قرمزی، کبودی، تورم والتهاب موضعی
 • ایجاد درد و سوزش شدید
 • زخمهای سطحی
 • افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و بالا رفتن دمای بدن
 • سنکوپ یا شوک نورولوژیک
 • عوارض روحی نظیر اضطراب وافسردگی قبل و بعد از اجرای حکم
 • هموگلوبینوری و میوگلوبینوری یا هماچوری
 • تغییرات بیوشیمیائی در خون و تغییر در سطح هورمونها
 • ایجاد صدماتی نظیر آسیب نسوج نرم داخلی یا شکستگی های استخوانی

       ایجاد ضایعات بندهای اول ودوم باضربات شلاق قطعی و ایجاد ضایعات بند آخر بعید است . در مورد سایر علایم ، عواملی همچون نوع جرم، نحوه اجرا و زمینه های فردی موثر بوده و اصولا تعیین میزان تاثیر کیفر شلاق دربروز این اختلالات نیازبه بررسی وپژوهش دارد . 

       تعیین کلیه مصادیق بیماریهایی که موجب عدم تحمل کیفر شلاق میشوند مقدور نمی باشد . در اینجا به ذکر برخی موارد مهم اکتفا شده است و در سایر موارد بررسی شرایط خاص هر فرد ضروری است.

 • نارسایی حاد ومزمن قلب ، کبد، کلیه و تنفسی
 • پیوند عضو
 • وجود اختلالات همولیز دهنده و انعقادی
 • ابتلا به بیماری های عروقی قلب ، افزایش فشار خون شدید
 • ابتلا به ضایعات پوستی دارای پدیده کوبنر
 • ابتلا به بیماری صرع
 • بیماران شدیدا ناتوان و کاشکتیک مانند مبتلایان به بدخیمی ها ، سل پیشرفته ،ایدز ، و کلیه شرایط End Stage بیماری

 

 منابع :

 • ۱- قانون مجازات اسلامی - انتشارات خورشید - سال ۱۳۷۴
 • ۲- مجموعه قوانین جزایی - نشر گنج - ۱۳۶۸

مأخذ مقدمه:

تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان / فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۷/ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحکیم سلیمی


نظرات
مهرداد
گلی به جمال اسلام که شلاق می زند تا افراد را به راه درست وادار کند و لعنت بر نظام طاغوت که شلاق می زند تا تو را از راه درست بازدارد .
بهشت بقیع
استاد در حدود الهی چیزی به نام شلاق نداریم نام دقیق و حقوقی آن تازیانه است...
ناشناس
تعداد ضربات برای مرد و زن مساوی است ؟
ناشناس
خیر
فرهاد
با سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار
سوالی داشتم خدمتتان ممنون میشم اگر جوابش را برایم ایمیل بفرمایید
متولد 1368/11/27 هستم به دلیل شرب خمر محکوم به تحمل 80 شلاق حدی و شرکت در پارتی (فعل حرام) 20 ضربه تعزیری شده ام. و بار اولم هست که این اشتباه رو مرتکب شده ام سوالم این است: 1- با توجه به اینکه من قبلا عمل وارکوسل و یک عمل جراحی بازو داشتم آیا اگه من اعتراض بدهم امکان تجدید نظر در رای دادگاه وجود دارد؟ اگر بله، تا چنذ روز فرصت دارم؟ تا امروز 3 روز از رای صادره گذشته 2- آیا امکان تبدیل به جزای نقدی وجود دارد؟ 3- آیا برای من تا آخر عمرم سو سابقه می ماند؟ 4- نحوه اجرای این شلاقا آیا قابل تغییر هست؟ مثلا از روی لباس؟
با سپاس از شما
اذر
همسرمن روز تولد من شرب خمر داشته و به پارک رفتیم چیزی به همراله نداشت فقط دهانش بو میداد وتتی که گرفته بودند وحال محکوم به 80 ضربه شلاق حد شده و توانایی جسمی ندارد وبسیار لاغر اندام است و حکمشان بعداز لایحه قطعی شده آیا امکان اعتراض یا عفو میباشد
امین
همسر شما طبق قاعده عدم اشاعه فاحشه در اسلام (عمل گناه) وظیفه شرعی دارد منکر شرب خمر گردد.
توجه داشته باشید که مجازات حدی در اسلام بر مبنای فعل شرب خمر و یا تمارض به آن واجب می گردد و صرف وجود الکل یا حالت سکر در فرد ثابت کننده شرب نیست.
بنابراین، با توجه به وظیفه قاضی در ایراد شبهه و رد حدوث جرم حدی بجز در قتل و یا جناح، قاضی در صورت عدم اقرار خود فرد و یا عدم وجود دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن در صورت صدور چنین حکمی مرتکب معصیت شده است.
لیلا
من شنیدم به روی بدن(شکم)هم شلاق میزنن درسته؟!!!!!
narges
جای شلاق و رَد تازیانه تا سالها بر روی کمر و پشت باقی می ماند بنابراین مناسب تــرین و بهتـــرین اعضاء بدن برای اجراء حکم،زدن شلاق به کف پا به همــان روش تنبیه سنتی ایرانی فـلک کــردن هست،گفته شده درد و سوزش فلـک کــردن چـــند برابر بیشترازشلاق زدن به کمر و پشت هست وتا یکی دو روز بخاطر درد و سوزش کف پا بعد از چوب و فلک نمیشه راه رفت اما چون کف پا بیشترین ســـرعت بازســازی و ترمیم شدن را دربین تمام اعضاء بدن دارد جای شلاق ها بعد از مدت کوتاه کاملاً پاک می شودمـخصوصأ محکومین وکسانی که دوست ندارنددر آینده جای شلاق بر روی کمر و بدنشان معلوم و مشخص باشد
البته تا سال ۱۳۰۰ برای تنبیه یا مجــازات در ایران از چـــوب و فلـك استفاده می کـــردند.
ناشناس
به نظر نمیرسه که برای مجازات بر روی شکم شلّاق بزنند،بعد از روش معمول که تازیانه زدن به کمر و باسن و پشت متهم هست،در غیر این صورت در ایران بیشتر این مرسوم بوده که برای مجازات کردن، بیشتر ضربات شلاق را به کف پاهها میزدند و فلك میکردند
ناشناس
شلاق زدن به روی شکم! مگه داریم؟شاید برای آن دسته ازافرادخاطی چاق این تنبیه ومجازات رااجرا کنندتادرحین تنبیه شدن به آب شدن شکم هم کمک کند!!!
ناشناس
فرهاد قابل اعتراض نیست چون به هر قسمت بدن شلاق نمیزنن پس عمل بازو و واریکوسل دلیل بر نزدن شلاق نمی باشد-برات سابقه به حساب می آید-نحوه اجرای شلاق قابل تغییر نیست.
مصطفي
برادر من به علت دعوا دسته جمعي فراري است و سه سأل زندان دارد اكر ماموران أو را دستكير كند أيا به أن شلاق ميزنند .در حكم أو فقط سه سأل زندان است فقط بفرماييد أيا ميزنند به جرم فرار يا نه لطفا جواب وا به جيميل إرسال كنيد
ali
با سلام
حدود سی گرم مواد ازم گرفتن قاضی برام سی ضربه شلاق نوشته میخوام بدونم که محکم میزنند یا آروم
بعضی ها میگن تا سر حد مرگ محکم میزنن
بعضی ها هم میگن با قران زیر بغل آروم میزنن
ممنون میشم جواب بدید
پاینده و سربلند باشید
حمید
سلام
برادرم را به جرم شرب خمر گرفته اند در دادگاه هیچ چیز را قبول نکرده و منکر شده است و فقط تسته او + بوده بعد گذشت چند سال او را به 80 زربه شلاق حد محکوم کرده اند دادگاه تجدبد نظر هم این رای را قطعی کرده است آیا با وجود اینکه سابقه ای ندارد و بار اولش بوده کاری می توان کرد که رای عوص شود آیا می شود دوباره اعتراض کند
گربه گوچولو
این خیلی خوب هستش که حدو دستورقرآن اجرامیشود
مارال
سلام من مشکل کلیه وعمل بدخیم داشتم ومجازات من 70ضربه شلاقه حکم اجرامیشه؟ممنون میشم ایمیل کنید
سعید
دختر16ساله ازبستگانم باپسری اقدام به فرارکردندکه انهاراپیداکردیم وپلیس راهم درجریان گذاشتیم الان نامه ازدادگاه امده که برای دخترحکم شلاق داده اندبفرماییداین حکم برایش سابقه کیفری میشود؟
شاهرخ
ایا شلاغ خوردی سوعه ÷یشینه حساب میشود
عیسی
سلام از من حدود 330گرم متادون در عطاری گرفتن.سوالم اینکه حکم بنده چیست؟ آیا به زندان میفرستن اگه شلاق دارد نوع شلاق چیست.و میتوان اعتراض کرد ویا زندان و شلاق را خرید.اگه سابقه ی دومم باشد چکار کنم.
عیسی
لطفا بنویسید اگر برام شلاق ببرند نوع شلاق حد هست یا تعزیری.جرم من فروش متادون در عطاری بود که 330گرم توسط بهداشت ظبط شد.
حسین
سلام من به جرم شرب خمر 80 ضربه شلاق گرفتم ایا برای شلاق باید بخابم و حکم را در کجا انجام می دهند
ناشناس
زندان
teymourkhany
باسلام..وقتی قاضی دین و احکامش را بدون تحقیق وبدون تطبیق با قران از دیگران فرا گرفته.که اکثر ما ایرانیها اینطور هستیم.یعنی طوطی وار.چگونه میتوانند در مورد اشخاصی که مرتکب شرب خمر یا لواط و زنا و دزدی شده اند.حکم حد صادرکنند؟؟قابل توجه شیوخ دنیا طلب و فراری از حوزه.که فقط روی منابر امام حسین را می کشند.وحضرت عباس را واسطه میکنندوچند قطره اشک از چشم مردم ساده میگیرند و پاکت پول را در جیب قبایشان میگذارندو مجلس بعدی.یا علی مددی.مردم باید بدانند که قضاوت بسیار سنگین و سخت است.وصدور حکم از ان هم سخت تر.البته در اسلام رابطه ای.وسرمایه داری فعلی.همه چیز قابل حل است.وکار قضات محترم اسانتر.مجرمان جامعه از درد و ترس شلاق به خود نپیچند.چرا که امروزه پول حلال همه مشکلات است.والسلام.
narges
حکم شلاق مشروبات الکلی در ماه محرم اجرا می شود ؟
لیلا
برای روزه خواری در ملاء عام حکم شلّاق چه تعداد و به چه صورتی اجراء می شود؟
ناشناس
باید برای زنانی که مرتکب رابطه نامشروع میشوند چنا ن شلاق زده شود که تا مدتی آثار شلاق در بدن باقی بماند نه اینکه نوازشش کنند
ناشناس
اتفاقاً یکی از همکلاسی های قدیم خودم وکیل دادگستری هست،تعریف میکرد که خانم های مأمور اجرای حکم شلاق، برای زنانی که مرتکب رابطه نامشروع میشوند طوری حکم شلاق را اجراء می کنند و محکم میزنند که پشت محکومان تا سالها معذرت میخوام مانند گوره خ.. درای خطوط راه راه می شود،به نظرم خیانت همسران به یکدیگر بزرگترین گناه نا بخشودنی در زندگی مشترک هست متأسفانه و شایسته حکم شلاق حتی در ملاء عام برای عبرت همگان، چه زن و چه مرد،مخصوصاً برای مجازات مردهای بوالهوس و ضعیف النفس
میثم
ببخشید من یه سوال داشتم و اینکه به جهت رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق برایم بریده اند. و عمل جراحی کیسه صفرا داشته ام ایا میشود نامه ای از دکتر جهت حکم جایگزین برای دادگاه برد و ایا ترتیب اثر می دهند؟
ناشناس
باسلام من زنی ۲۴ ساله هستم بخاطر رابطه نامشروع برام ۴۰ ضربه شلاق تعزیزی بریدن میخاستم بدونم این برام سابقه کیفری میشه؟آیا میشه سابقه رو پاکش کرد؟
فخرالدين
یکسال پیش درشهرستان مراغه برای بنده پنجاه ضربه شلاق زدند. که حکم شلاق بنده تعزیری درجه شش بود حکمم را حدی اجرا کردند ..در مورد این موضوع به دادستانی شکایت کرده ولی ترتیب امرداد نشد .. حالا چکار کنم
علی
سلام من جرمم شرب خمر واینکه حکمم صادر شده ۸۰ ضربه شلاق حد میخواستم ببینم بیماری تیروئید پرکاری برا نزدن حکم میشه کاریش کرد ایمیل جواب بدید ممنون میشم بیماری مو بگم ؟
ahmad.k
سلام جوانی ۱۷ ساله هستم و به جرم ۱گرمو نیم حشیش ۴۰ ضربه شلاق و ۸۰۰ هزارتومن جریمه کرده اند ایا این درست است؟
امیر
سلام

عذر میخوام .. اگه جواب سوالم را بدین خیلی ممنون میشممن به جرم توهین به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدم ...شلاق تعزیری درجه ۶ متوسط در خفا


توی متن عفو بمناسبت ۴۰ سالگی انقلاب دیدم که زده بود کلیه شلاقهای تعزیری عفو میشن ... آیا شامل من میشه ؟
نکته مهم اینه که شاکی رضایت نداده است .
سلمان
اگه قرار باشه قاضی فقط به استناد گواهی سه شاهد دروغگو ،بزه انتصابی را بپذیرد، واقعا آیا نیازی به وجودش در مسند قضاوت لازم است؟اینطوری که همه می توانند حکم صادر کنند.
دروغ بگویید،بعد سه تا روغگو برای شهادت ببرید دادگاه .طرف رو بدبخت کنید،البته اگه شماهم شاهدان دروغگو نداشته باشی.
باعث تاسفه.
رضا
با سلام، یکی از آشنایان ما که مونث هم هست و 47 ساله به روابط،نا مشروع غیر زنا محکوم شده، و اگر نتواند اثبات بی گناهی کند به احتمال قریب به یقین به شلاق با تعداد نامعلوم و نهایتا 99 ضربه محکوم میشود، آیا با توجه به دیابت نسبتا بالا که منجر به آب مروارید چشم شده ایا احتمال تبدیل آن به جزای نقدی وجود دارد؟ و آیا میتوان با توجه به شرایط،بیماری وی درخواست تبدیل آن را داد؟ احتمال این تبدیل شدن چقدر است، لطفا جواب را برایم ایمیل کنید، با تشکر
امیر
با عرض سلام وخسته نباشید پسر من حدود 3سال پیش کمی شرب خمر داشته وهمان موقع برای صدور حکم شلاق اعتراض برای دادگاه تجدید نظر فرستادیم که پارسال گفتن حل برو نمی خواد ولی امروز از دادگاه ابلاغیه آمده که می بایست 80ضربه شلاق را بخورد وتوان 80ضربه شلا ق را ندارد راهی دیگر ی برای خرید یا اعتراض مجدد داره یا نه ممنون ميشم اگر پاسخ بدید
سارا
با سلام، من در مشاجره ای که با شخصی داشتم به او فحش دادم و او از من شکایت کرد و دادگاه حکم 74 ضربه شلاق را صادر کرد. در جایی خوانده بودم که در دین اسلام به زنان شلاق نمیزنند و این حکم به جریمه نقدی تبدیل می‌شود، میخواستم ازتون بپرسم که این موضوع صحت داره؟
لیلا
برداشتتون ازمطلب یانظر شماکاملااشتباهه!اگرشمابه دقت مطلب بالادرمورد مجازاتهای اسلامی وشلاق که پارسینه بهش پرداخته روبه دقت بخونیدمشخصه که شلاق،هم جهت تنبیه آقایون درنظرگرفته شده هم برای زنان که مرتکب خبط وخطاشدندمجازات شلاق درنظرمیگیرندفقط شکل ونحوه اجرا،وشدت شلاق مردوزن،به نسبت جرم وخطای انجام شده باهم فرق میکنه،مثلامرد هاروبشکل ایستاده ویابه صورت خواباندن روتخت شلاق میزنندزنان بصورت دوزانونشسته اجراءمیشه یابانشاندن روی صندلی بعدخانم مأموراجرای حکم میادوشلاق میزنه
Sana Dabirian
سلام ببخشید یه سوالی داشتم اگر شخصی به ۵۰ شلاق بابت توهین و ۳۰ شلاق برای افترا محکوم شود چقدر هزینه هر شلاق هست
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2