اولین تجربه پروازی اف۱۴ که با از دست دادن فرامین کنترلی هیدرولیک منجر به ایجکت خلبان می‌شود.
۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
اولین تجربه پروازی اف۱۴ که با از دست دادن فرامین کنترلی هیدرولیک منجر به ایجکت خلبان می‌شود.
۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
۰
ارسال نظر