با استفاده از روش جدید رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد که یک نهاد سوئیسی است، امسال اقتصاد آمریکا برای اولین بار پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، رقابتی‌ترین اقتصاد جهان شد.
۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۵
۰

به گزارش رویترز، با استفاده از روش جدید رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد که یک نهاد سوئیسی است، امسال اقتصاد آمریکا برای اولین بار پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، رقابتی‌ترین اقتصاد جهان شد.

مجمع جهانی اقتصاد (دابلیوای‌اف) در گزارش سالانه رقابت جهانی خود که به شدت مورد توجه تحلیل‌گران قرار دارد اعلام کرد: اقتصاد آمریکا در بالاترین سطح رقابت پذیری مقیاس آنها قرار دارد که ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده است.

در این گزارش آمده است که آمریکا با امتیاز ۸۵.۶ از ۱۰۰، ۴ بازار برتر دیگر که سنگاپور، آلمان، سوئیس و ژاپن بوده‌اند، را با استفاده از فرهنگ نوآورانه، بازار کار و سیستم مالی قدرتمند خود، پشت سر گذاشته است.

مجمع جهانی اقتصاد همان سازمانی است که هر ژانویه، اجلاس داووس را برای گردهم‌آیی قدرت‌های اقتصادی جهان برگزار می‌کند. این نهاد رتبه‌بندی ۱۴۰ اقتصاد جهان را بر اساس عوامل گوناگون رقابت‌پذیری انجام می‌دهد که شامل نهادها و سیاست‌گذاری‌های یک کشور برای کمک به تقویت سودآوری می‌باشد.

امسال دابلیوای‌اف روش خود را به گونه‌ای تغییر داد که تا بتواند آماده‌سازی‌های آینده برای رقابت‌پذیری را در نظر بگیرد. این شامل تولید ایده، فرهنگ نوآوری و تعداد شرکت‌هایی است که در بازار کنونی اختلال ایجاد می‌کنند.

آخرین باری که آمریکا در رتبه اول این لیست قرار گرفت سال ۲۰۰۸ بود.

دابلیوای‌اف می‌گوید هنوز برای در نظر گرفتن نحوه تاثیرگذاری سیاست‌گذاری‌های تجاری اخیر ترامپ، بر این رتبه‌بندی خیلی زود است.

سعدیا زاهدی، رییس کل مجمع جهانی اقتصاد در ایمیلی که به خبرگزاری‌ها ارسال کرده‌ است می‌گوید: هرچند هنوز برای این‌که داده‌های اخیر بر گزارش امسال تاثیر بگذارند خیلی زود است، ما انتظار داریم که تنش‌های تجاری آمریکا با چین و سایر شرکای تجاری، در آینده تاثیری منفی بر رقابت‌پذیر بودن آمریکا بگذارد.

و ادامه داد: اقتصادهای آزاد رقابتی‌تر هستند.

با استفاده از روش جدید رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد که یک نهاد سوئیسی است، امسال اقتصاد آمریکا برای اولین بار پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، رقابتی‌ترین اقتصاد جهان شد.

به گزارش رویترز، با استفاده از روش جدید رده‌بندی مجمع جهانی اقتصاد که یک نهاد سوئیسی است، امسال اقتصاد آمریکا برای اولین بار پس از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، رقابتی‌ترین اقتصاد جهان شد.

مجمع جهانی اقتصاد (دابلیوای‌اف) در گزارش سالانه رقابت جهانی خود که به شدت مورد توجه تحلیل‌گران قرار دارد اعلام کرد: اقتصاد آمریکا در بالاترین سطح رقابت پذیری مقیاس آنها قرار دارد که ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده است.

در این گزارش آمده است که آمریکا با امتیاز ۸۵.۶ از ۱۰۰، ۴ بازار برتر دیگر که سنگاپور، آلمان، سوئیس و ژاپن بوده‌اند، را با استفاده از فرهنگ نوآورانه، بازار کار و سیستم مالی قدرتمند خود، پشت سر گذاشته است.

مجمع جهانی اقتصاد همان سازمانی است که هر ژانویه، اجلاس داووس را برای گردهم‌آیی قدرت‌های اقتصادی جهان برگزار می‌کند. این نهاد رتبه‌بندی ۱۴۰ اقتصاد جهان را بر اساس عوامل گوناگون رقابت‌پذیری انجام می‌دهد که شامل نهادها و سیاست‌گذاری‌های یک کشور برای کمک به تقویت سودآوری می‌باشد.

امسال دابلیوای‌اف روش خود را به گونه‌ای تغییر داد که تا بتواند آماده‌سازی‌های آینده برای رقابت‌پذیری را در نظر بگیرد. این شامل تولید ایده، فرهنگ نوآوری و تعداد شرکت‌هایی است که در بازار کنونی اختلال ایجاد می‌کنند.

آخرین باری که آمریکا در رتبه اول این لیست قرار گرفت سال ۲۰۰۸ بود.

دابلیوای‌اف می‌گوید هنوز برای در نظر گرفتن نحوه تاثیرگذاری سیاست‌گذاری‌های تجاری اخیر ترامپ، بر این رتبه‌بندی خیلی زود است.

سعدیا زاهدی، رییس کل مجمع جهانی اقتصاد در ایمیلی که به خبرگزاری‌ها ارسال کرده‌ است می‌گوید: هرچند هنوز برای این‌که داده‌های اخیر بر گزارش امسال تاثیر بگذارند خیلی زود است، ما انتظار داریم که تنش‌های تجاری آمریکا با چین و سایر شرکای تجاری، در آینده تاثیری منفی بر رقابت‌پذیر بودن آمریکا بگذارد.

و ادامه داد: اقتصادهای آزاد رقابتی‌تر هستند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید