دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه برای تاریخ‌های 2 تا 12 آبان ماه نرخ پروازهای اربعین مصوب شده است، گفت: زائران به هیچ عنوان قیمت‌های بالاتر برای بلیت پروازها نپردازند.
۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۸
۰
مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به این گفته که برخی آژانس‌ها در حال فروش بلیت پرواز‌های اربعین با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های مصوب هستند، گفت: برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه نرخ‌های مصوبی برای پرواز‌های اربعین در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال تهران - نجف ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رفت و برگشت است.

وی افزود: حال اگر مسافری بخواهد ۲ آبان ماه به نجف برود، اما پرواز برگشتش پس از ۱۲ آبان باشد و یا قصد این داشته باشد که زودتر سفر خود را آغاز کند قیمت‌ها متفاوت خواهد بود، اما نرخ پرواز‌ها برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه همان نرخ‌های مصوب اعلام شده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: به زائران توصیه می‌شود به هیچ عنوان برای سفر در تاریخ‌های مذکور نرخ‌های بیشتری بابت بلیط هواپیما نپردازند و آژانس متخلف را به سازمان هواپیمایی یا انجمن شرکت‌های هواپیمایی معرفی کنند و مطمئن باشند برخورد جدی با متخلفان انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا یکی از شرکت‌های هواپیمایی همه پرواز‌های عتبات خود را چارتر کرده است، گفت: درست است که برخی شرکت‌ها پرواز‌های خود را چارتر کرده‌اند، اما موظف هستند، برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه حتماً نرخ مصوب را رعایت کنند.

اسعدی سامانی با بیان اینکه در حال حاضر بازرسان سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی در سطح شهر در حال بررسی روند فروش بلیط هستند، گفت: از زائران خواهشمندیم حتماً بلیط پرواز را از آژانس‌هایی که از سوی شرکت هواپیمایی معرفی شد و قبلاً هم اعلام رسانه‌ای شد استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی فروش پرواز‌های اربعین خود را آغاز کرده‌اند، گفت: فقط یکی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل بدهی سنگین به فرودگاه نجف هنوز مجوز پرواز به این فرودگاه اخذ نکرده است که در حال رایزنی هستیم، به توافق برسند و پرواز‌های این ایرلاین نیز باز شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مجدداً تأکید کرد: از زائران می‌خواهیم اصلاً هزینه بیشتری غیر از نرخ مصوب برای پرواز‌ها نپردازند، گفت: زائران از آژانس‌های معرفی شده استفاده کنند، ضمن آنکه حتماً متخلفان را به سازمان هواپیمایی یا انجمن شرکت‌های هواپیمایی معرفی کنند.

بنا بر این گزارش، قیمت بلیط پرواز در مسیر تهران - نجف - تهران و سایر شهرستان‌ها برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه در راستای تسهیل سفر زائران حسینی با نرخ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه برای تاریخ‌های 2 تا 12 آبان ماه نرخ پروازهای اربعین مصوب شده است، گفت: زائران به هیچ عنوان قیمت‌های بالاتر برای بلیت پروازها نپردازند.
مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به این گفته که برخی آژانس‌ها در حال فروش بلیت پرواز‌های اربعین با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های مصوب هستند، گفت: برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه نرخ‌های مصوبی برای پرواز‌های اربعین در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال تهران - نجف ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رفت و برگشت است.

وی افزود: حال اگر مسافری بخواهد ۲ آبان ماه به نجف برود، اما پرواز برگشتش پس از ۱۲ آبان باشد و یا قصد این داشته باشد که زودتر سفر خود را آغاز کند قیمت‌ها متفاوت خواهد بود، اما نرخ پرواز‌ها برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه همان نرخ‌های مصوب اعلام شده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: به زائران توصیه می‌شود به هیچ عنوان برای سفر در تاریخ‌های مذکور نرخ‌های بیشتری بابت بلیط هواپیما نپردازند و آژانس متخلف را به سازمان هواپیمایی یا انجمن شرکت‌های هواپیمایی معرفی کنند و مطمئن باشند برخورد جدی با متخلفان انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا یکی از شرکت‌های هواپیمایی همه پرواز‌های عتبات خود را چارتر کرده است، گفت: درست است که برخی شرکت‌ها پرواز‌های خود را چارتر کرده‌اند، اما موظف هستند، برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه حتماً نرخ مصوب را رعایت کنند.

اسعدی سامانی با بیان اینکه در حال حاضر بازرسان سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی در سطح شهر در حال بررسی روند فروش بلیط هستند، گفت: از زائران خواهشمندیم حتماً بلیط پرواز را از آژانس‌هایی که از سوی شرکت هواپیمایی معرفی شد و قبلاً هم اعلام رسانه‌ای شد استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی فروش پرواز‌های اربعین خود را آغاز کرده‌اند، گفت: فقط یکی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل بدهی سنگین به فرودگاه نجف هنوز مجوز پرواز به این فرودگاه اخذ نکرده است که در حال رایزنی هستیم، به توافق برسند و پرواز‌های این ایرلاین نیز باز شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مجدداً تأکید کرد: از زائران می‌خواهیم اصلاً هزینه بیشتری غیر از نرخ مصوب برای پرواز‌ها نپردازند، گفت: زائران از آژانس‌های معرفی شده استفاده کنند، ضمن آنکه حتماً متخلفان را به سازمان هواپیمایی یا انجمن شرکت‌های هواپیمایی معرفی کنند.

بنا بر این گزارش، قیمت بلیط پرواز در مسیر تهران - نجف - تهران و سایر شهرستان‌ها برای تاریخ‌های ۲ تا ۱۲ آبان ماه در راستای تسهیل سفر زائران حسینی با نرخ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید