به یاد زنده یاد بهرام شفیع مجری برنامه ورزش و مردم
پارسینه: بهرام شفیع مجری پر سابقه ورزشی برنامه ورزش و مردم امروز نقاب در چهره خاک کشید.
۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸
۰
ارسال نظر