ظاهرا سامانه از خانواده "پی/P" اس-۳۰۰ و نه "وی/V" که وزیر دفاع روسیه برد آن را ۲۵۰ کیلومتر اعلام کرد.
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
ظاهرا سامانه از خانواده "پی/P" اس-۳۰۰ و نه "وی/V" که وزیر دفاع روسیه برد آن را ۲۵۰ کیلومتر اعلام کرد.
۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۸
۰