در آستانه دربی پایتخت عوامل برگزاری و مربیان هر دو تیم در خصوص بازی فردا صحبت کردند.
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳
۰
در آستانه دربی پایتخت عوامل برگزاری و مربیان هر دو تیم در خصوص بازی فردا صحبت کردند.
ارسال نظر