۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
۰

تذکر خلیل آبادی به لزوم رسیدگی بیشتر به کودکان استثنایی

پارسینه: عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص لزوم رسیدگی بیشتر به کودکان استثنایی تذکر داد.
ارسال نظر