رئیس شورای اسلامی شهر تهران در توضیحات جلسه هم اندیشی از آینده شهردار تهران سخن گفت.
۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در توضیحات جلسه هم اندیشی از آینده شهردار تهران سخن گفت.
۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴
۰
ارسال نظر