به مناسبت حمله موشکی سپاه به مواضع پژاک؛
کلیپی در صفحه اینستاگرامی سردار سلیمانی منتشر شده است که در خصوص حمله موشکی سپاه به مواضع پژاک در کردستان عراق است.
۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴
۰
به مناسبت حمله موشکی سپاه به مواضع پژاک؛
۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴
کلیپی در صفحه اینستاگرامی سردار سلیمانی منتشر شده است که در خصوص حمله موشکی سپاه به مواضع پژاک در کردستان عراق است.
ارسال نظر