پیشنهاد پارسینه
به بهانه صید منابع آبزی خلیج فارس توسط چینیها، بد ندیدیم از اشتهای چینیها نسبت به غذاهای دریایی از جمله هشت پا فیلم کوتاهی به نمایش بگذاریم!
۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۸
۳
50
پــنــجــره
نظرات
شیرین صفوی
اه اه اه کثافت حال بهم زن
ناشناس
اشتهاشون به چه درد ما میخوره!
منابع دریایی ما را نابود کردند برای صدها سال!
ناشناس
من نمیفهمم آخه غذا خوردن مسخره و عجیب مردم کشورهای دیگه به چه درد ما میخوره یا چه نکته مثبت و آموزنده ای توی این فیلم هست که به درد مردم ما بخوره شما پخش میکنین؟ یکم برای مردم کشورخودتون احترام قائل باشین. خیلی این کارتون زشته.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو