در حالیکه مذاکره هیأت ۹ نفره اعزامی از آنکارا با مقامات وزارت خارجه و خزانه‌ داری آمریکا به پایان رسیده است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: گفتگوها ادامه دارد.
۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸
۰
مذاکره هیأت ۹ نفره اعزامی از آنکارا به ریاست «سداد اونال» معاون وزیر خارجه ترکیه با مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با هدف بررسی اختلافات میان دو کشور در واشنگتن به پایان رسید.

نمایندگان ترکیه تا کنون درباره این نشست که حدوداً ۱.۵ ساعت به طول انجامید اطلاعاتی ارائه کردند. این هیئت حدود ۵۰ دقیقه نیز با نمایندگانی از وزارت خارجه آمریکا گفتگو کردند.

هیثر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست گفت: مذاکرات با هیأت اعزامی از آنکارا برای بررسی آخرین تحولات مربوط به روابط ترکیه-آمریکا ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: در این دیدار چندین موضوع مرتبط با روابط دوجانبه از جمله مسأله کشیش «اندرو برونسون» بررسی شد.

گفتنی است از هرکدام از وزارتخانه‌های خارجه، دادگستری و خزانه داری ترکیه ۳ نماینده و همچنین سردار کلیچ سفیر کشور در واشنگتن در هیأت ترکیه در این مذاکره حضور داشتند.
در حالیکه مذاکره هیأت ۹ نفره اعزامی از آنکارا با مقامات وزارت خارجه و خزانه‌ داری آمریکا به پایان رسیده است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: گفتگوها ادامه دارد.
مذاکره هیأت ۹ نفره اعزامی از آنکارا به ریاست «سداد اونال» معاون وزیر خارجه ترکیه با مقامات وزارت خزانه داری آمریکا با هدف بررسی اختلافات میان دو کشور در واشنگتن به پایان رسید.

نمایندگان ترکیه تا کنون درباره این نشست که حدوداً ۱.۵ ساعت به طول انجامید اطلاعاتی ارائه کردند. این هیئت حدود ۵۰ دقیقه نیز با نمایندگانی از وزارت خارجه آمریکا گفتگو کردند.

هیثر نائورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست گفت: مذاکرات با هیأت اعزامی از آنکارا برای بررسی آخرین تحولات مربوط به روابط ترکیه-آمریکا ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه افزود: در این دیدار چندین موضوع مرتبط با روابط دوجانبه از جمله مسأله کشیش «اندرو برونسون» بررسی شد.

گفتنی است از هرکدام از وزارتخانه‌های خارجه، دادگستری و خزانه داری ترکیه ۳ نماینده و همچنین سردار کلیچ سفیر کشور در واشنگتن در هیأت ترکیه در این مذاکره حضور داشتند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید