۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۳
۰
از 10 رمضان تا 10 روز بعد از عید فطر

یک حرکت زیبای انسانی: 30 روز - 30 بیمار فقیر مبتلا به سرطان (+لیست و لینک)

پارسینه: این فراخوان به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت و هر چه جمع شد، برای درمان این 30 بیمار نیازمند تقسیم و مصرف خواهد شد. از روز دهم ماه مبارک رمضان تا 10 روز بعد از عید فطر، یعنی در 30 روز ، می خواهیم به کمک یکدیگر، 30 بیمارن مبتلا به سرطان را انشاءالله نجات دهیم. این 30 بیمار، همگی مستمند هستند و حتی در تأمین مایحتاج روزمره شان نیز مشکل دارند و در این میان، بیماری سرطان نیز بر زندگی آنها و خانواده هایشان سایه افکنده است. آنها روزگار سختی را در میان تنگدستی و بیماری صعب العلاج سرطان می گذرانند.

بیمارستان خیریه امید، این بیماران را تحت پوشش خود قرار داده است و البته این ها ، تنها بخشی از صدها بیماری هستند که در این مرکز درمانی خیریه، تحت مداوایند.
با همکاری بیمارستان خیریه امید، فهرست 30 بیماری که از بقیه بیماران فقیرتر و نیازمندتر هستند را از روی پرونده هایشان استخراج کردیم و اینک می خواهیم با کمک کاربران خیر و انساندوست فضای مجازی، نور امیدی بر زندگی این افراد تهیدست بیفکنیم.
بیمارستان خیریه امید، در ارومیه است و بیماران مبتلا به سرطان در شمال غرب کشور را تحت پوشش قرار می دهد. (گزارش کار ای انجمن را در این لینک بخوانید)

این فراخوان به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت و هر چه جمع شد، برای درمان این 30 بیمار نیازمند تقسیم و مصرف خواهد شد. یعنی هر کمکی که می کنید در واقع به 30 نفر کمک می کنید.
در نجات این 30 انسان سهیم باشیم؛ ناامیدشان نکنیم و لبخند سلامتی را بر لبانشان بیاوریم.

این درگاه پرداخت آنلاین است؛ هر اندازه می توانیم و از دست مان بر می آید کمک کنیم به نیت سلامتی عزیزان مان.

ليست بيماران بي بضاعت :

1
مبتلا به كانسر(سرطان) ريه
–به شماره پرونده 15-97
–بيمار متولد 1361-از آبان 96 تحت درمان -دفترچه تامين اجتماعي دارند- بيمه كارگري- -مبلغ بيمه ماهانه 80 هزار تومان ماهانه- متاهل- داراي دو فرزند-محصل - همسر 27 ساله – خانه دار- منزل استيجاري- اجاره ماهانه 350 هزار تومان- منبع درامد يارانه وكمك برادر
هزينه:بستري ودارو به صورت ماهانه حداقل 300 هزار تومان
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت-بستري - آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ونيم ميليون تومان ميباشد .با توجه به اينكه سرپرست خانوار بيمار است .
ساکن ارومیه
دوره درمان:هر دوهفته يكبار

2
كانسر:متاستاتيك/ ریه
شماره پرونده:366-96
–متولد1351-مجرد- خانه دار- با خانواده زندگي ميكند- پدر 75 ساله مددجوي كميته- از كارافتاده است- منزل استيجاري- اجاره ماهانه 450 هزار تومان- منبع درامد يارانه ومستمري كميته امداد

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت-بستري هاي مداوم - آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي چهار ميليون تومان ميباشد
ساکن ارومیه
دوره درمان :در ماه 4 بار

3
- شماره پرونده:22-96
-كانسر پستان
- متاهل- متولد 1345-همسر متولد1351-كارگر ساختماني- بيمه روستايي- منزل شخصي- 3فرزند- دو دختر –يك دختر محصل – يك پسر محصل- منبع درامد يارانه –كار همسر- از سال 95 تحت درمان-
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد
ساکن شبستر
دوره درمان:هر21 روز يكبار

4
- شماره پرونده:118-96
–كانسر مغز
- متولد 1349- سرپرست-كشاورز بود- روي زمين ديم- از سال96 تحت درمان- روستايي- منزل شخصي- 4 فرزند دارد- سه دختر متاهل خانه دار- يك پسر متاهل كارگر-منبع درامد يارانه – كشاورزي- كمك پسر –هزينه داروهاي شيمي درماني هر دوره دو و نيم ميليون تومان

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد
ساکن میاندوآب
دوره درمان:هر 21 روز يكبار

5
- شماره پرونده 235-93
-متولد1345- سرپرست- روستايي- كارگر ساده- مددجوي كميته امداد - از سال92 تحت درمان- داراي دو دختر متاهل خانه دار ودو پسر –متاهل- كارگر- منزل شخصي- منبع درامد: يارانه – مستمري كميته

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه سرپرست خانوار بيمار است .
ساکن میاندواب
دوره درمان:21 روز يكبار

6
- شماره پرونده 91-68
- كانسر پستان
- متولد1356- از سال 91 تحت درمان – همسر كارگر- 38 ساله- دو فرزند دختر محصل دارد- منبع درامد يارانه – كار همسر- منزل استيجاري- اجاره ماهانه 250 هزار تومان
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه دروه درمان طولاني شده است .
ساکن نقده
دوره درمان: هر 21 روز يكبار

7
- به شماره پرونده 69-94
-كانسر پستان
- ازسال 94 تحت درمان- متولد1346- خانه دار- همسر فوت كرده- مددجوي بهزيستي- داراي يك پسر معلول- منبع درامد يارانه ومستمري بهزيستي
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه بيمار فاقد سرپرست است ودوره درمان طولاني شده است .
ساكن پيرانشهر
دوره درمان:هر21 روز يكبار

8
- شماره پرونده 95-248
-كانسر تيروييد
- متولد1360-متاهل- خانه دار- همسر متولد13581- به دليل سقوط از ارتفاع فاقد درامد و زمين گير- استيجاري- اجاره ماهانه480 هزار تومان- دو فرزند دوقلو محصل- 12 ساله دارد- منبع درامد كمك خواهر شوهر- يارانه- كمك مردم وخيرين هزينه ها:دارو ودرمان واياب وذهاب به تهران بابات درمان هردوره 500 هزار تومان
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد .بيمار ماهانه به تهران مراجعه مي كند .
ساكن پيرانشهر
دوره درمان:هر دو هفته يكبار

9
- شماره پرونده 285-94
– كانسر ساركوم
- بيكار- از سال 94 تحت درمان- پدر از سال 96 نيز مبتلا به كانسر شد- بعد از يك سال فوت كرد- بيمار به دليل نوع بيماري نياز به ساكشن براي تميزي زخم- جراحي مكرر زخم- پانسمان كامفيلد دارد – با خانواده زندگي ميكند- منبع درامد يارانه وكار خواهر ها
هزينه ها: جراحي(هر دوره 15 ميليون تومان )-ساكشن(سه ميليون تومان)پانسمان كامفيلد هر دوره 15 روزه يك ميليون تومان
ساكن اروميه
دوره درمان هر15 روز يكبار

10
- شماره پرونده69-91
-مبتلا به توده هاي متعدد خوش خيم كه دايم نياز به جراحي دارند- متولد1363- همسر به دليل بيماري طلاق گرفته- سرپرست سه فرزند محصل زير 11 سال ميباشد- مددجوي كميته- منزل استيجاري- اجاره ماهانه 400 هزار تومان- منبع درامد يارانه بنياد كودك- مستمري كميته

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه اجاره- معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه بيمار فاقد درامد –فاقد سرپرست ميباشد .
ساكن اروميه
دوره درمان ماهانه

11
- شماره پرونده40-97
- كانسر مري
- متولد1319- خانه دار- همسر در سال57 فوت كرده- بيمار روستايي –مددجوي كميته- 5 فرزند دارد- سه پسر متاهل- دو دختر متاهل- منبع درمامد يارانه مستمري كميته تنها در روستا زندگي ميكند –
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه بيمار فاقد سرپرست است .
ساكن پلدشت
دوره درمان هر 21 روز يكبار

12
- شماره پرونده 97-41
- كانسر روده
- متولد1354-سرپرست- روستايي- 5 فرزند دارد- كارگر فصلي بوده –همسر خانه دار- منبع درامد يارانه وكارگري خود بيمار – كارگري همسر بيمار

نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه معيشت- آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ميليون تومان ميباشد.با توجه به اينكه سرپرست بيمار است.
ساكن پلدشت
دوره درمان هر 21 روز يكبار

13
–شماره پرونده 36-96
- كانسر رحم
- متولد1363- از دي سال95 تحت درمان- خانه دار- همسر كارگر ساختمان- دارراي دو فرزند محصل- منزل شخصي- منبع درامد يارانه وكارگري همسر
هزينه ها:داروهاي شيمي درماني 350 هزار تومان هر دوره
ساكن مياندواب
دوره درمان :هر21 روز يكبار

14
شماره پرونده31-96
–كانسر پستان
منبع درامد يارانه وكمك برادر
- متولد 1350-متاهل- مددجوي كميته- از سال95 تحت درمان خانه دار- همسر مسافر كش- داراي سه فرزند- محصل- منبع درامد يارانه- مستمري كميته- كار همسر
هزينه :داروهاي شيمي درماني هر دوره 500 هزار تومان
ساكن مهاباد
دوره درمان هر21 روز يكبار

15
- شماره پرونده 328- 96
- كانسر پستان
- متاهل - متولد1347- خانه دار- همسر متولد1352- روستايي- كشاورز- دو فرزند دختر محصل دارد- تحت پوشش كميته- امداد- منزل شخصي- از مهر96 تحت درمان- منبع درامد كار همسر و يارانه
هزينه داروهاي شيمي درماني هر دوره 150 هزار تومان
نكته:بيمار به جز هزينه دارو ؛هزينه – معيشت-بستري - آزمايش-عكس- سونوگرافي- اياب وذهاب و...به صورت ماهانه دارند.كه هزينه تقريبي يك ونيم ميليون تومان مي باشد.با توجه به اينكه دوره درمان بيمار به صورت هفتگي ميباشد .
ساكن:اروميه
دوره درمان هفتگي

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2