ریچارد کلایدرمن پیانیست مطرح جهان در خصوص اولین حضورش در ایران سخن گفت.
۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸
۰
ارسال نظر