۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶
۰

۴ ذکر الهی که ثواب بسیار دارند کدامند؟

پارسینه: هر که صدبار بگوید: (((لا اله الا الله))) در آن روز از نظر عـمل بهترین مردم است مگر (از) کسیکه زیادتر گفته باشد
 
۴ ذکر الهی که ثواب بسیار دارند کدامند؟
 
هـشـام بن سالم و اءبى ابوب خزاز هر دو از حضرت صادق (ع) به نقل از بیتوته حدیث کنند که فرمود: فـقـرا و مـسـتـمـنـدان خـدمـت رسـول خـدا (ص) آمـدنـد و عـرض کـردنـد: اى رسـول خـدا (ص)، هـمـانـا اغـنـیـاء و تـوانـگـران (آن انـدازه مـال) دارنـد کـه بـنده آزاد کنند و ما نداریم؟ (و همچنین) دارند که حج کنند و ما نداریم، و (نـیـز) دارنـد چـیـزیکه صدقه دهند و ما نداریم (و هم) دارند که چیزى بدان جهاد کنند و ما نـداریـم (و در نـتـیـجـه مـا بـواسـطـه نـدارى از ثـواب ایـن اعـمـال مـحـروم و بـى بـهره هستیم؟) پس رسول خدا (ص) (در پاسخشان) فرمود:

هر که صـد بـار (((اللّه کـبـر))) بـگـویـد بهتر است از آزاد کردن صد بنده؛ و هر که صد بار (((سبحان الله))) بگوید بهتر است از راندن صد شتر (براى قربانى کردن در حج)

و هر که خدا را صد بار حمد گوید بهتر است از فرستادن صد اسب با زین و لجام و سوار آن در راه خدا (براى جهاد)

و هر که صدبار بگوید: (((لا اله الا الله))) در آن روز از نظر عـمل بهترین مردم است مگر (از) کسیکه زیادتر گفته باشد،

(حضرت صادق (ع)) فرمود: ایـن خـبر بگوش اغنیاء رسید آن‌ها (آنچه پیغمبر (ص) فرموده بود) بکار بستند، فرمود: پـس فـقـراء دوبـاره نـزد رسـول خـدا (ص) بـاز گـشـتـنـد و عـرضـکـردنـد: اى رسـول خـدا (ص) آنـچه فرمود: ید بگوش اغنیاء رسید و آنان (نیز) بکار بستند (اما اکنون هر دو ثواب را دریافت کنند؟) فرمود: این فضل خدا است بهر که خواهد دهد.
منبع: بیتوته
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2