۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
۰

آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی ابلاغ شد

پارسینه: آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی برای اجرا، ابلاغ شد.

این آیین نامه به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به­ کار می­روند:

الف. ـ. پلیس: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ب. ـ. آموزشگاه: واحد صنفی که بر اساس مقررات این آیین­ نامه و قانون نظام صنفی کشور ـ. مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن تأسیس و منحصراً دانش و مهارت رانندگی داوطلبان را طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ضوابط این آیین­ نامه به آنان تعلیم می‌دهد.

پ. ـ. مهارت‌آموز: فردی که به منظور یادگیری قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و فراگیری یا بازآموزی دانش و مهارت رانندگی در آموزشگاه ثبت‌نام می‌کند.

ت. ـ. مؤسس: شخصی حقیقی یا حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تأسیس آموزشگاه را از مراجع ذی‌صلاح اخذ می­کند.

ث. ـ. مدیر: شخص حقیقی که از طرف مؤسس، مسئولیت اداره آموزشگاه را بر عهده می­گیرد.

تبصره ـ. مؤسس می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط لازم، همزمان به عنوان مدیر همان آموزشگاه فعالیت نماید.

ج. ـ. مدرس: فرد آموزش­دیده و دارای مجوز که به آموزش قوانین و مقررات رانندگی و اصول ایمنی و فنی به مهارت آموزان در آموزشگاه اشتغال دارد.

چ. ـ. مربی: فرد آموزش­دیده، ماهر و دارای مجوز در امر تعلیم مهارت عملی رانندگی و اصول ایمنی به مهارت­آموزان.

ح. ـ. وسیله نقلیه آموزشی: وسیله نقلیه­ دارای معاینه فنی و علائم مشخص، تجهیزات و شرایط مندرج در بند (۴) ماده (۱) آیین­نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ و اصلاحات بعدی آن.

خ. ـ. اتحادیه: اتحادیه آموزشگاه­های رانندگی.

د. ـ. پروانه کسب: مجوزی که توسط اتحادیه صادر و به مؤسس تسلیم می­شود.

ذ. ـ. گواهی آموزش: مدرکی که پس از طی دوره‌های آموزشی نظری، عملی و فنی و تخصصی متناسب با نوع درخواست مهارت‌آموز از سوی آموزشگاه به وی اعطا می­شود.

ر. ـ. آزمون: فرایند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت‌آموزان واجد شرایط که پس از اخذ گواهی آموزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش‌دیده شاغل در پلیس انجام می‌پذیرد.

ماده۲ـ انواع آموزشگاه‌های رانندگی به شرح زیر است:

الف. ـ. آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با انواع موتورسیکلت به مهارت آموزان فعالیت می‌کند.

ب. ـ. آموزشگاه رانندگی پایه سوم: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری دارای حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار (۳/۵) تن یا حداکثر (۹) نفر سرنشین با احتساب راننده فعالیت می‌کند.

پ. ـ. آموزشگاه رانندگی پایه دوم: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی با وسایل نقلیه موتوری دارای حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار (۶) تن یا حداکثر (۲۶) نفر سرنشین با احتساب راننده فعالیت می­کند.

ت. ـ. آموزشگاه رانندگی پایه یکم: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری دارای مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از (۶) تن یا بیش از (۲۶) نفر سرنشین فعالیت می‌کند.

ث. ـ. آموزشگاه رانندگی ویژه: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی، هدایت و به‌کارگیری وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی فعالیت می‌کند.

ج. ـ. مجتمع آموزش رانندگی: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی برای حداقل دو نوع گواهینامه فعالیت می‌کند.

تبصره۱ـ آموزش‌های لازم برای فعالیت مدیر، مدرس و مربی توسط اتحادیه انجام خواهد شد.

تبصره۲ـ برگزاری آزمون­ها و نیز تأییدیه صلاحیت مدیر، مدرس و مربی بر عهده پلیس است.

ماده۳ـ آموزشگاه باید برای انجام آموزش‌های مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشد:

الف. ـ. شرایط عمومی:

۱ـ در اختیار داشتن حداقل یک کلاس مناسب آموزشی با مساحت (۴۰) مترمربع با ظرفیت حداکثر (۲۵) نفر، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی مناسب مجموعاً به مساحت اعیانی حداقل (۱۳۰) مترمربع زیربنای مفید در کاربری مرتبط و دارای ورودی و خروجی مجزا از توقفگاه (پارکینگ).

۲ـ مجهز بودن به تجهیزات اطفای حریق و کمک­های اولیه.

۳ـ دارا بودن مدرس و مربیان واجد شرایط متناسب با خدمات مورد نیاز.

۴ـ دارا بودن رایانه و ملحقات جانبی برای انجام خدمات بر خط.

۵ ـ. اخذ تأیید صلاحیت شدآمدی (ترافیکی) از پلیس با رعایت موارد زیر:

۵ ـ۱ـ حداقل عرض معبر دسترسی به آن (۱۲) متر باشد.

۵ ـ۲ـ فاصله آن تا تقاطع‌ها و میادین واقع در معابر اصلی حداقل (۱۰۰) متر باشد.

۵ ـ۳ـ فاصله آن تا توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی آموزشگاه از (۲۰۰) متر تجاوز ننماید.

۶ ـ۳ـ رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰) متر تا آموزشگاه هم نوع.

۷ـ۳ـ رعایت حریم حفاظتی امنیتی اماکن نظامی و انتظامی در شهرها.

ب. ـ. شرایط اختصاصی:

۱ـ آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت:

۱ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه دوچرخه، دو دستگاه موتورسیکلت برقی.
دو دستگاه موتورسیکلت خودکار (اتوماتیک) با حجم موتور کمتر از CC (۲۰۰)، دو دستگاه موتورسیکلت دنده­ای با حجم موتور کمتر از CC (۲۰۰) همگی به صورت سالم و آماده به کار با تجهیزات ایمنی مناسب که مدل آن‌ها بیش از پنج سال از مدل سال پایین‌تر نباشد.

۱ـ۲ـ در اختیار داشتن محلی آسفالت شده و محصور به مساحت حداقل (۱۰۰۰) متر مربع برای آموزش عملی با ضوابط تعیین شده از سوی پلیس.

۲ـ آموزشگاه رانندگی پایه سوم:

۲ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل (۶) خودروی آموزشی سالم آماده به کار، فاقد عیب و نقص که بیش از هفت سال از مدل سال پایین­تر نباشد.

۲ـ۲ـ در اختیار داشتن حداقل (۱۰۰) متر توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی متمرکز به صورت محصور و مسطح برای توقف وسایل نقلیه آموزشی.

۳ـ آموزشگاه رانندگی پایه دوم:

۳ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیونت (لوری) و دو دستگاه مینی‌بوس آموزشی سالم آماده به کار که بیش از ده سال از مدل سال پایین­تر نباشد.

۳ـ۲ـ در اختیار داشتن حداقل (۲۰۰) متر توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی متمرکز به صورت محصور و مسطح برای توقف خودرو‌های آموزشی.

۳ـ۳ـ در اختیار داشتن معبر آموزشی ویژه وسایل نقلیه نیمه‌سنگین بر اساس ضوابط اعلامی.

۳ـ۴ـ دارا بودن کارگاه آموزش فنی با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله مورد نیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

۴ـ آموزشگاه رانندگی پایه یکم:

۴ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیون و دو دستگاه اتوبوس آموزشی سالم و آماده بکار به صورت دنده­ای که بیش از ده سال از مدل سال پایین­تر نباشد.

تبصره ـ. استفاده از کامیون و اتوبوس­های بیش از ده سال ساخت تا سقف پانزده سال منوط به بازدید فنی کارشناس پلیس و تأیید آن می­باشد.

۴ـ۲ـ در اختیار داشتن تپه و معبر آموزشی ویژه وسایل نقلیه سنگین برابر ضوابطی که پس از سه ماه از ابلاغ آیین نامه توسط پلیس اعلام می‌شود و (۲۰۰) متر محل توقف (پارک) اختصاصی.

۴ـ۳ـ دارا بودن کارگاه با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله مورد نیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

۵ ـ. آموزشگاه رانندگی ویژه:

۵ ـ۱ـ در اختیار داشتن ماشین­آلات عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی حسب نیاز.

۵ ـ۲ـ در اختیار داشتن توقفگاه و محل آموزشی با وسعت مناسب با نوع و تعداد وسایل نقلیه آموزشی خارج از مناطق مسکونی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی پلیس.

۵ ـ۳ـ دارا بودن کارگاه با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله مورد نیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

ماده۴ـ شرایط فعالیت به عنوان مؤسس و مدیر آموزشگاه به شرح زیر است:

الف. ـ. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب. ـ. دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن.

پ. ـ. دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت.

ت. ـ. داشتن گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع آموزشگاه (صرفاً برای مدیر).

ث. ـ. ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.

ج. ـ. متأهل بودن.

چ. ـ. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر.

ح. ـ. عدم سوء پیشینه موثر کیفری.

ماده۵ـ مدت اعتبار مجوز مدیر سه سال است و برای دوره­های سه ساله بعدی به شرط استمرار شرایط، قابل تمدید است.

تبصره ـ. در صورت احراز فقدان یا از دست دادن یک یا چند مورد از شرایط مدیریت، مجوز مدیریت باطل و بی‌اعتبار می‌باشد.

ماده۶ـ پروانه کسب به نام مؤسس با اعتبار پنج ساله از سوی اتحادیه صادر می‌شود و به شرط استمرار شرایط مندرج در این آیین‌نامه، قابل تمدید برای دوره‌های متوالی پنج ساله می­باشد.

تبصره۱ـ مؤسس مکلف است ظرف دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کسب، درخواست کتبی خود را جهت تمدید پروانه کسب به اتحادیه تسلیم نماید.

تبصره۲ـ چنانچه مؤسس ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور پروانه کسب، فعالیت آموزشگاه را در چهارچوب ضوابط تعیین شده آغاز ننماید، پروانه صادره باطل می‌گردد.

تبصره۳ـ پروانه کسب قابل واگذاری به سایر اشخاص نیست.

تبصره۴ـ تغییر مکان آموزشگاه به مکان دیگر با رعایت مفاد این آیین­نامه بلامانع است.

تبصره۵ ـ. در صورت فوت یا حجر مؤسس یا عدم توانایی که قادر به اداره آموزشگاه نباشد پس از صدور پروانه کسب، نماینده قانونی وی مکلف است ضمن اطلاع به اتحادیه ظرف سه ماه نسبت به انتقال پروانه کسب برابر ضوابط به شخص واجد شرایط اقدام نماید. پس از انقضای این مهلت و عدم معرفی فرد جدید، تا تعیین تکلیف قانونی فعالیت آموزشگاه معلق می‌گردد.

تبصره۶ـ در صورت درخواست جابه‌جایی مکان آموزشگاه از سوی مؤسس به دلایل غیر ارادی ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه و مانند آن، ادامه فعالیت آموزشگاه برای مدت حداکثر شش‌ماه در مکانی دیگر با تأیید اتحادیه در مکان واجد شرایط جدید بلامانع است.

ماده۷ـ مؤسس مکلف است درخواست تعطیلی موقت آموزشگاه را مشروط به اتمام دوره آموزش نظری و عملی مهارت آموزان ثبت‌نام شده خود به صورت کتبی به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه می‌تواند مجوز تعطیلی موقت آموزشگاه را حداکثر به مدت یک سال صادر نماید که با درخواست مجدد برای یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره ـ. درصورت تعطیلی آموزشگاه بدون مجوز، اتحادیه به محض اطلاع مراتب را کتباً به مؤسس ابلاغ می‌نماید. مؤسس مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ جهت تعیین تکلیف به اتحادیه مراجعه کند. در غیر این صورت پروانه آموزشگاه از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

ماده۸ ـ. شرایط فعالیت به عنوان مدرس برای آموزش­های نظری به شرح زیر است:

الف. ـ. دارا بودن مدرک کارشناسی یا مدرک دوره‌های آموزش فنی ـ. حرفه‌ای یا دانشگاه علوم انتظامی در حوزه­های برنامه­ریزی حمل و نقل یا راه و ترابری، تصادفات، مکانیک خودرو و فوریت‌های پزشکی متناسب با عنوان و سرفصل­های آموزشی و نوع آموزشگاه.

ب. ـ. کسب گواهی موفقیت در آزمون تخصصی پلیس.

تبصره ـ. گواهی موضوع این بند با اعتبار سه ساله توسط پلیس صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت مدرسان در صورت استمرار شرایط مندرج در این آیین­نامه و دستورالعمل مربوط قابل تمدید است. مدرسان مکلفند دو ماه قبل از انقضای اعتبار کارت نسبت به درخواست تمدید آن اقدام کنند.

پ. ـ. دارا بودن گواهی پایان خدمت یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان و غیرنظامیان.

ت. ـ. عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری.

ث. ـ. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.

ماده۹ـ شرایط فعالیت به عنوان مربی به شرح زیر است:­

الف. ـ. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب. ـ. دارا بودن حداقل سن بیست و سه سال و حداکثر سن شصت و پنج سال تمام.

پ. ـ. دارا بودن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مربوط که از زمان دریافت آن حداقل دو سال سپری شده باشد.

ت. ـ. متأهل بودن برای آقایان.

ث. ـ. دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان.

ج. ـ. عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری.

چ. ـ. اخذ گواهی سلامت جسمی و روانی از مراکز پزشکی مورد تأیید پلیس.

ح. ـ. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان.

خ. ـ. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.

تبصره۱ـ در صورت احراز شرایط فوق، کارت مربی‌گری با اعتبار سه سال از سوی پلیس صادر خواهد شد و در صورت استمرار شرایط برای دوره‌های بعدی قابل تمدید است. مربیان مکلفند دو ماه قبل از انقضای اعتبار کارت نسبت به درخواست تمدید آن اقدام نمایند.

تبصره۲ـ شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه شامل مربیانی که قبل از تصویب این آیین­نامه کارت مربی‌گری دریافت نموده­اند، نمی­شود.

ماده ۱۰ـ پلیس موظف است محتوای برنامه آموزشی و مهارت­آموزی در آموزشگاه­ها را مشتمل بر سر فصل­های زیر ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ نماید:

الف. ـ. آموزش آیین­نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ب. ـ. آموزش مفاهیم و رفتار‌های فردی صحیح برای بهبود فرهنگ شدآمد (ترافیک)
و حفاظت محیط زیست.

پ. ـ. آموزش اصول ایمنی و روش‌های مقابله با خطر و کمک‌های اولیه.

ت. ـ. آموزش فنی اجزای وسیله نقلیه و کارکرد آن‌ها و خصوصیات فیزیکی و عملکردی وسایل نقلیه.

ث. ـ. آموزش عملی رانندگی در شرایط متفاوت ترافیکی و محیطی به لحاظ زمان و مکان، آموزش مهارت‌های رانندگی تدافعی و همچنین آموزش عملی روش‌های مقابله با خطر در رانندگی.

تبصره۱ـ آموزشگاه‌های رانندگی گواهینامه‌های پایه دوم و یکم، علاوه بر موارد یاد شده در این ماده، باید نسبت به آموزش رفتار با مسافر، رفتار‌های اجتماعی، شرایط و ضوابط حمل و نقل کالا به ویژه مهار بار، حمل و نقل مواد خطرناک و سایر اطلاعات مورد نیاز در رانندگی با وسیله نقلیه عمومی نیز اقدام نمایند.

تبصره۲ـ پلیس موظف است برنامه آموزشی مصوب را به آموزشگاه‌های رانندگی ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

تبصره۳ـ آموزشگاه‌ها موظفند مهارت آموزان واجد شرایط برای دریافت گواهینامه رانندگی را بر اساس برنامه آموزشی موضوع این ماده و متناسب با نوع گواهینامه مورد درخواست آموزش دهند.

تبصره۴ـ ساعات مجاز برگزاری دروس مربوط به آموزش‌های نظری در هر روز حداکثر شش ساعت می‌­باشد.

ماده۱۱ـ آموزشگاه‌ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.

تبصره۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه‌های رانندگی مانع از شرکت مهارت­آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود، اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت­آموزان الزامی است.

تبصره۲ـ پلیس موظف است محتوای برنامه آموزشی و مهارت آموزی را به شیوه‌های مختلف از جمله از طریق سامانه­های الکترونیکی در اختیار مهارت­آموزان قرار دهد.

ماده۱۲ـ آموزشگاه­ها نمی­توانند مهارت­آموزان را در محدوده­ها و راه­هایی که پلیس غیر مجاز بودن آموزش رانندگی در آن‌ها را کتباً به آنان ابلاغ می­نماید، آموزش دهند.

ماده۱۳ـ مسئولیت هدایت و کنترل وسیله نقلیه آموزشی در حین آموزش در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده برای مربیان بر عهده مربی است.

ماده۱۴ـ چنانچه مؤسس، مدیر یا مربی، هر یک از شرایط تأ‌سیس یا فعالیت مندرج در این آیین‌نامه را از دست بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق راهنمایی و رانندگی حسب مورد به هر یک از آنان ابلاغ می‌گردد. موارد ابلاغی به مدیر یا مربی، به مؤسس آموزشگاه نیز ابلاغ می‌گردد. مؤسس یا مدیر یا مربی موظف است ظرف پانزده رو‌ز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارایه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر وجود شرایط اعلام شده و یا رفع نواقص به مرجع مذکور اقدام نماید. در صورتی‌که ظرف مدت تعیین شده، اقدامی از سوی آن‌ها به عمل نیاید اتحادیه و پلیس حسب مورد می‌تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند.

تبصره۱ـ در صورت اعتراض نسبت به لغو مجوز مربوط، معترض در هر مرحله می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

تبصره۲ـ درصورتی که تخلفات مزبور عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، پلیس مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ذی‌صلاح منعکس نماید.

ماده۱۵ـ نرخ آموزش‌های موضوع این آیین‌­نامه در صورت لزوم به صورت سالانه توسط کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تعیین و ابلاغ می­گردد.

ماده۱۶ـ آن دسته از آموزشگاه­هایی که قبل از تصویب این آیین­نامه پروانه تأسیس اخذ نموده و برای تمدید پروانه، واجد شرایط مندرج در این آیین­نامه نمی­باشند مکلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ این آیین­نامه، ضوابط موضوع این آیین­نامه را کسب نمایند، در غیر این صورت پروانه فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه لغو خواهد شد.

تبصره ـ. تغییر مکان آموزشگاه‌­های موضوع این ماده مستلزم رعایت شرایط مربوط به مکان آموزشگاه مطابق این آیین­نامه می‌باشد.

ماده۱۷ـ رسیدگی به تخلفات صنفی آموزشگاه‌های رانندگی بر اساس قانون نظام صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوط به آزمون­‌ها نیز طبق قوانین و مقررات مربوط توسط پلیس انجام می‌شود.

ماده۱۸ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در موارد مرتبط با امور صنفی بر عهده اتحادیه و در مواردی که تکالیفی برای پلیس وضع شده است بر عهده پلیس می‌باشد.

ماده۱۹ـ تصویب­نامه شماره ۶۵۸۰۶/ت ۳۰۶۰۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌­شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ. اسحاق جهانگیری

منبع: خبرگزاری ایسنا
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2