۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
۰

جایگاه زن در قرآن

پارسینه: به نظر شما زن در قرآن کریم از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا برداشت‌هایی که شما از نقش و جایگاه زن دارید، با جایگاهی که قرآن معرفی میکند، یکسان است یا فرق می کند؟
 
جایگاه زن در قرآن
 

به گزارش پارسینه، قرآن زن را همان گونه می‌بیند که در طبیعت هست. از این رو هماهنگی کامل میان فرمان‌های قرآن و فرمان‌های طبیعت برقرار است. در واقع زن و مرد دو ستاره اند در دو مدار مختلف و هر کدام باید در مدار خود و فلک خود حرکت نمایند " نه خورشید را سزد که به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در سپهری شناورند" سوره یس آیه ۴۰.
به نظر شما زن در قرآن کریم از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا برداشت‌هایی که شما از نقش و جایگاه زن دارید، با جایگاهی که قرآن معرفی میکند، یکسان است یا فرق میکند؟ توجه به مقام زن در قرآن کریم از آن رو اهمیت دارد که قرآن چنین حقایقی را زمانی دربارة زنان بیان داشته که کاملاً با افکار آن دوران متفاوت بوده است. این مطالب به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در قرآن آمده ریشه در علم الهی دارد و منطبق بر فطرت الهی و ثابت انسان است.
مقام زن در قرآن
۱-جامعه از زن و مرد تشکیل یافته است. حجرات ۱۳،
۲- ملاک برتری تقوای الهی است نه مرد یا زن بودن. حجرات ۱۳،
۳-زن و مرد از فطرت یکسان انسانی برخوردارند. روم ۳۰،
۴-ارزش کار زن و مرد یکسان است. آل عمران ۱۹۵،
۵-زن و مرد هر دو ملکف و مسئول اند. نساء ۱۲۴،
۶- وعدة برخوردار شدن از سعادت کامل و بهشت به هر دو داده شده است. نحل ۹۷-مومن ۴۰،
۷-زن استقلال اقتصادی دارد. نساء ۳۲،
۸- زن همه جا در القاب و مزایای انسانی و ایمانی و کسب فضیلت و پاداش‌های اخروی، هم پایة مرد است. احزاب ۳۵- حدید ۱۲ و ۱۸،
۹-وظیفة مهم نظارت همگانی در جامعه (امر به معروف و نهی از منکر) هم بر عهدة مرد و هم بر عهدة زن است. توبه ۷۱،
۱۰-احترام به دختر در قرآن تاکید شده است. نحل ۵۸ و ۵۹،
۱۱-خانه، محل آرامش و زن مدیر خانه است. نحل ۸۰،
۱۲- در قرآن بر تعاون و احساس مسئولیت بین افراد خانواده، بسیار تاکید شده است. تحریم ۶،
۱۳- قرآن، بیشتر زحمات مادران را به فرزندان یاد آوری کرده است. لقمان ۱۴،
۱۴- قرآن مادران را به معاشرت نیکو با زنان موظف میکند. نساء ۱۹.

برگرفته از کتاب «گذری بر قرآن» تالیف جعفر شیخ الاسلامی.
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2