۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰
۰
در گفتگو با پارسینه عنوان شد؛

زهرا صدراعظم نوری: نظارت شورا در نحوه تخصیص جنبه دخالت ندارد

پارسینه: عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با پارسینه نظارت شورا در نحوه تخصیص خبر داد و گفت حضور و نظارت شورا در نحوه تخصیص مطلقا جنبه دخالت ندارد.
زهرا صدراعظم نوری: نظارت شورا در نحوه تخصیص جنبه دخالت ندارد