۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۹
۰

مکروهات روزه چیست؟ آیا مبطلات روزه را می‌شناسید؟

پارسینه: مبطلات روزه چندین مورد است که اگر روزه به وسیله آن‌ها باطل شود باید کفاره روزه بدهیم. دانستن مبطلات روزه برای همه روزه داران واجب است.
مکروهات روزه چیست؟ آیا مبطلات روزه را می‌شناسید؟

مبطلات روز
۹ مورد وجود دارد که می‌توان به عنوان مبطلات روزه از آن‌ها نام برد:

١ـ خوردن و آشامیدن

٢ـ جماع

٣ـ استمناء

۴ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و جانشینان پیغمبر و معصومین (ع)

۵ـ رساندن غبار به حلق

۶ـ فرو بردن تمام سر در آب

٧ـ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

٨ـ اماله کردن با چیز‌های روان

٩ـ قی کردن

مبطلات روزه - خوردن و آشامیدن
اگر روزه‌دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود؛ چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد، مثل نان و آب، چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت؛ و چه کم باشد یا زیاد.
اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمدا لقمه را فرود برد روزه‌اش باطل است و کفاره روزه بر او واجب می‌شود.
اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش باطل نمی‌شود.
احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولی که به جای غذا به کار می‌رود خودداری کند، ولی تزریق آمپول بی حسی دندان روزه دار اشکالی ندارد.
اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود.
کسی که می‌خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را خلال کند؛ ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود، باید خلال کند و چنانچه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود، روزه‌اش باطل می‌شود.
مبطلات روزه مبطلات روزه چیست
مبطلات روزه - جماع
نزدیکی کردن با همسر در ماه رمضان باعث ابطال روزه می‌شود؛ حتی اگر فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.
اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی‌شود.
اگر فراموش کند که روزه است و نزدیکی نماید، یا او را به نزدیکی مجبور نمایند، روزه او باطل نمی‌شود، ولی چنانچه در هنگام نزدیکی یادش بیاید، یا دیگر مجبور نباشد، باید فوراً از حال نزدیکی خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است.

مبطلات روزه - استمناء
اگر روزه‌دار استمناء کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می‌شود.
اگر بی‌اختیار منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل نیست.

مبطلات روزه - دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص)
اگر روزه‌دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند این‌ها به خدا و پیغمبر و جانشینان آن حضرت (ع) عمداً نسبت دروغ بدهد، روزه او باطل است.
مبطلات روزه مبطلات روزه چیست
مبطلات روزه - رساندن غبار به حلق
رساندن غبار یا دود غلیظ به حلق بنابر اظهر روزه را باطل می‌کند؛ چه غبار چیزی که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی که خوردن آن حرام باشد.

مبطلات روزه - فرو بردن سر در آب
اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه بقیه بدن از آب بیرون باشد، بنابر اقوی روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد، روزه باطل نمی‌شود.
اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد بنا بر اظهر روزه‌اش باطل نمی‌شود.
فرو بردن سر در آب مضاف، بنابر احوط روزه را باطل می‌کند.
اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد، یا فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، روزه او باطل نمی‌شود.
اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد، یا دیگری به زور سر او را در آب فرو برد؛ چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است، یا آن شخص دست خود را بردارد، باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد، روزه‌اش باطل می‌شود.


مبطلات روزه - باقی ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح
اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، روزه‌اش باطل می‌شود؛ و کسی که وظیفه او تیمم است اگر عمداً تیمم ننماید، روزه‌اش باطل است.
اگر در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است، تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم هم ننماید، ولی از روی عمد نباشد، مثل آن که دیگری به اجبار نگذارد غسل و تیمم کند و ناچار شود، روزه‌اش صحیح است؛ ولی در صورت فراموش کردن، روزه ماه رمضان باطل است.
کسی که جنب است و می‌خواهد روزه واجبی بگیرد که وقت آن معین است، مثل روزه رمضان، اگر عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید با تیمم روزه بگیرد و روزه او بنا بر اظهر صحیح است.
کسی که در شب ماه رمضان یا روزه واجب معین دیگری، برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، نباید خود را جنب کند، و همچنین است بنا بر اظهر اگر فقط برای تیمم وقت دارد، و اگر معصیت کرد و خود را جنب نمود، روزه‌اش با تیمم بنا بر اظهر صحیح است.
کسی که در شب ماه رمضان یا روزه واجب معین، جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود، در صورتی که در نخوابیدن عسر و حرج برای او نباشد، نباید بخوابد، مگر بعد از غسل؛ و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود، روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

مبطلات روزه - اماله کردن
اماله کردن با چیز مایع، اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، بنا بر اظهر روزه را باطل می‌کند.
 
مبطلات روزه - قی کردن
هرگاه روزه‌دار عمداً قی (استفراغ) کند، اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند اشکال ندارد، ولی نباید آن را عمداً فرو ببرد.
اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید.
 
آنچه برای روزه‌دار مکروه است
دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد
انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف می‌شود
دارو در بینی ریختن، اگر نداند که به حلق می‌رسد، و اگر بداند به حلق می‌رسد جایز نیست
بو کردن گیاه‌های معطّر
نشستن زن در آب
استعمال شیاف‌تر کردن لباسی که در بدن است
کشیدن دندان و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید
مسواک کردن با چوب‌تر
بی‌جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن
تحریک شهوت بدون قصد بیرون آمدن منی حتی با بوسیدن همسر
 
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
دیابت شاپ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
داغ
دیابت شاپ
دیابت شاپ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
دیابت شاپ
به پرداخت ملت
سداد2
به پرداخت ملت
سداد2