حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران در خصوص اشتغال بازنشستگان در شهرداری تهران توصیه ای کرد.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران به شهردار تهران در خصوص اشتغال بازنشستگان در شهرداری تهران توصیه ای کرد.
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
۰