خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران:
ساماندهی معتادها جزو وظایف شهرداری نیست ولی شهرداری کمک می‌کند که نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری معتادین اقدام شود.
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲
۰

معتادان شهر از جایی به جایی دیگر کوچ نمی‌کنند و متأسفانه در همه جا هستند.

برای حل این معضل درمان و پیشگیری‌های لازم باید توسط دستگاه‌های ذیربط اتفاق بیفتد.

ساماندهی معتادها جزو وظایف شهرداری نیست ولی شهرداری کمک می‌کند که نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری معتادین اقدام شود.

دستگاه‌های ذیربط از جمله نیروی انتظامی و بهزیستی باید نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی معتادین اقدام کنند که باید اقدامات اساسی توسط دستگاه‌های ذیربط در این خصوص انجام شود.

شهرداری تهران نیز از طریق سازمان خدمات اجتماعی جلساتی با دستگاه‌های ذیربط خواهد داشت و تا کنون نیز بیشتر بار جمع‌آوری و ساماندهی معتادین بر روی دوش شهرداری تهران بوده است ولی درمان، پیشگیری و بازگشت به کار در محدوده کار شهرداری تهران نیست و باید یک عزم ملی برای پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور به وجود بیاید.

ساماندهی معتادها جزو وظایف شهرداری نیست ولی شهرداری کمک می‌کند که نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری معتادین اقدام شود.

معتادان شهر از جایی به جایی دیگر کوچ نمی‌کنند و متأسفانه در همه جا هستند.

برای حل این معضل درمان و پیشگیری‌های لازم باید توسط دستگاه‌های ذیربط اتفاق بیفتد.

ساماندهی معتادها جزو وظایف شهرداری نیست ولی شهرداری کمک می‌کند که نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری معتادین اقدام شود.

دستگاه‌های ذیربط از جمله نیروی انتظامی و بهزیستی باید نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی معتادین اقدام کنند که باید اقدامات اساسی توسط دستگاه‌های ذیربط در این خصوص انجام شود.

شهرداری تهران نیز از طریق سازمان خدمات اجتماعی جلساتی با دستگاه‌های ذیربط خواهد داشت و تا کنون نیز بیشتر بار جمع‌آوری و ساماندهی معتادین بر روی دوش شهرداری تهران بوده است ولی درمان، پیشگیری و بازگشت به کار در محدوده کار شهرداری تهران نیست و باید یک عزم ملی برای پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور به وجود بیاید.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}