محدودیت فضیلت نیست
پژمان گرامی /فعال سیاسی
پارسینه: بعد از اعتراضات دی ماه ۹۶ بحثی در فضای سیاسی مطرح شد که نتیجه آن فیلتر پیام رسان تلگرام بود.در آن مقطع از سوی برخی جریان های سیاسی هم مباحثی طرح و ترویج می شد که عموما از منظر امنیت و ثبات کشور ،خواستار فیلتر شدن دائمی تلگرام بودند که به نظر می رسید پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن بود
۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶
۰
بعد از اعتراضات دی ماه ۹۶ بحثی در فضای سیاسی مطرح شد که  نتیجه آن فیلتر پیام رسان تلگرام بود.در آن مقطع از سوی برخی جریان های سیاسی هم مباحثی طرح و ترویج می شد که عموما از منظر امنیت و ثبات کشور ،خواستار فیلتر شدن دائمی تلگرام بودند که به نظر می رسید پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن بود.اساسا نوع برخورد و رویکرد ها در مواجه با تکنولوژی در جامعه ما هنوز منطق و چارچوب محکم و استواری نیافته است که بر مبنای آن بتوان قانون و بستر هایی فراهم کرد که نه ثبات و امنیت کشور و جامعه دستخوش بحران و تلاطم شود و نه مانعی بر سر راه گردش آزاد اطلاعات و البته شفافیت و اطلاع رسانی ایجاد شود .تجربه سالیان اخیر در نوع مواجهه و برخورد ها با پدیده های تکنولوژیک که محصول مدرن شدن دنیای کنونی است ثابت می کند که به هر اندازه تحدید و محدودیت در مسیر گسترش این موارد شکل بگیرد اتفاقا ثبات و امنیت با مخاطره مواجه می شود.اینکه چرا جامعه تلگرام و فضای مجازی را در مقایسه با رسانه های رسمی  ترجیح داده و عموما از آن استفاده می کند نشان از بحرانی می دهد که راه حل آن محدودیت نیست بلکه افزودن بر غنای محتوا و مضامین اطلاعات و داده هایی است که از سوی این رسانه به جامعه ارائه می شود .مادامی که "سیاست انکار" در دستور کار  رسانه های رسمی  در برخورد با پدیده ها و رویداد های اجتماعی و سیاسی کشور باشد علاوه بر دامن زدن به بی اعتمادی ،طبعا جامعه به سوی کسب اطلاعات از مجاری دیگر می رود. متاسفانه اکنون با بی اعتمادی نسبی بخشی از جامعه به رسانه های رسمی ، شرایطی ایجاد شده است که برخی شبکه ها و کانال های مجازی با جهت دادن به اخبار و اطلاعات تلاش می کنند بهره برداری های سیاسی و گروهی خود را در این فضای گل آلود کسب کنند.در بازار داخلی ایران و در صنوف مختلف مشاهده می کنیم که هم کالای ایرانی و هم کالای خارجی در معرض انتخاب جامعه وجود دارد و معیار گزینش هم کیفیت و مطلوبیت آن کالاست، این قاعده در سایر زمینه ها چه تکنولوژی چه سیاسی و چه اقتصادی  هم صادق است .
واقعیت این است که امنیت در شفافیت محقق می شود امروزه مفهوم بسیاری از مولفه های قدرت به لحاظ محتوایی تغییر کرده است ،هر چه شفافیت بیشتر باشد امنیت،ثبات  و اعتماد هم تقویت می شود‌.امروز و در شرایطی که بیش از ۵۹ درصد مردم از تلگرام استفاده می کنند  و بر اساس نظر سنجی ایسپا (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ) کف استفاده از فیلتر شکن در صورت فیلتر این پیام رسان  ۶۰ در صد خواهد بود .بنا بر این   با توجه به اهمیت  گردش آزاد اطلاعات بحث فیلتر تلگرام به نظر می رسد نیاز به دقت نظر بیشتر و نگاه کارشناسانه تری دارد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید