توییت محسن هاشمی درباره استعفای نجفی
پارسینه: محسن هاشمی طی توییتی نوشت: استعفای دکتر نجفی را نباید حمل بر ناکامی مدیریت شهری در دوره جدید دانست،چرا که این رویکرد، مشی شورای پنجم وبرخاسته از مطالبات عمومیست؛ لذا درمسیر تغییری بوجود نخواهدآمد از ایشان نیز تشکر می کنم که در طول۷ماه اخیر که درسختترین شرایط مسئولیت را بعهده گرفتند، گامهای مهمی رابرداشتند.
۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
۰
توییت محسن هاشمی درباره استعفای نجفی
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید