تداوم اعتصاب کارکنان راه آهن فرانسه
۱۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۷
۰
اتحادیه کارگری راه آهن فرانسه چهار روز دیگر به جدول روزهایی که کارکنان راه آهن دست از کار خواهند کشید، اضافه کرد.
                                                      
اتحادیه کارگری راه آهن فرانسه اعلام کرد، ۴ روز دیگر به جدول روزهایی که کارکنان راه آهن دست از کار خواهند کشید، اضافه خواهد شد.

طبق این گزارش، کارکنان راه آهن فرانسه روزهای ۱۷، ۱۸، ۲۳ و ۲۴ آوریل اعتصاب خواهند کرد.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید