جلوگیری از انتشار تهران امروز وجاهت قانونی ندارد
۳۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۰
۱
فرارو- «استدلال هیات نظارت بر مطبوعات برای جلوگیری از انتشار روزنانه تهران امروز مخدوش است و مبتنی بر قانون نیست.» این نظر رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در رابطه با اصرار وزارت ارشاد بر عدم انتشار مجدد روزنامه تهران امروزاست.
این روزنامه که هفت ماه پیش توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود اما اوایل دی ماه شعبه 27دادگاه عمومی تهران با لغو حکم توقیف به ادامه انتشار آن رای داده است.
قوه قضاییه حکم هیات نظارت بر مطبوعات را باطل کرد
رجب علی مزروعی از توقیف روز افزون مطبوعات توسط هیات نظارت متاسف است و می گوید: «در قانون آمده است که هیات نظارت در تنها در شرایط خاص و بسیار ویژه می تواند از انتشار یک نشریه جلوگیری کند و آن را برای تعیین تکلیف نهایی به دادگاه بفرستد اما از زمان دولت نهم هیات نظارت راسا برای نشریات تعیین تکلیف نهایی می کندکه قطعا رویه مناسبی نیست.»
اومعتقد است: «زمانی که دادگاه وضعیت روزنامه تهران امروز را تعیین کرده و بر ادامه انتشارآن رای داده است دیگر هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد شانی برای ورود مجدد به پرونده تهران امروز را ندارد.»
نماینده اصفهان در مجلس ششم بر این باور است که«هیات نظارت بر مطبوعات دوکارکرد صدور مجوز و نظارت یر عملکرد قانونی مطبوعات را دارد اما جدیدا شان قضایی هم پیدا کرده است.»
عضو سابق هیات نظارت بر مطبوعات در دوره اصلاحات با انتقاد از «یک دست شدن ترکیب این هیات در زمان دولت نهم» می گوید: «هیات نظارت باید به گونه ای باشد که کل حاکمیت در آن باشد و ترکیب یک دستی نداشته باشد تا به جانبداری از یک جریان سیاسی متهم شود. در حال حاضر این هیات یک دست شده وخروجی آن بر خورد های جانبدارانه به سود دولت نهم است که انتقاد همه را بر انگیخته است.»
مزروعی البته ایراد رادر خود قانون هم می داند چرا که معتقد است قانون اختیارات زیادی به هیات نظارت داده است و آن را به دلیل تغییراتی می داند که مجلس پنجم در روزهای آخرش در قانون مطبوعات ایجاد کرده بود.
اوکه 4سال عضو هیات نظارت بر مطبوعات بوده می گوید: «در دولت اصلاحات هیچ نشریه ای توسط هیات نظارت توقیف نمی شد چرا که روح حاکم بر وزارت ارشاد حمایت غیر جانب دارانه از مطبوعات بود و تنگ نظری های امروز معمول نبود.»
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
اين همان آزادي نزديك به مطلق است كه احمدي نژاد ادعاي آن را دارد
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید