پیشنهاد پارسینه
۲۰ تير ۱۳۹۰ - ۰۴:۱۱
۰
در کتاب «کودتای نوژه» به نقل از آیت الله ری شهری آمده است:

آیت الله ری شهری می گوید:

«در جریان کودتای نوژه، شرق و غرب با هم متحد بودند. البته کودتا، آمریکایی بود، طراحی آن در آمریکا و با همکاری سازمان سیا بود ولی آن طور که کودتاچیان اعتراف کردند و این قابل تأمل است‌ می‌گفتند: آمریکایی‌ها، روسها را هم در جریان گذاشته بودند. این ادعای آنها بود.

قبل از کشف کودتا، یک روز نزدیک غروب آفتاب، من در دفترم نشسته بودم که آقای سعید حجاریان به دفترم آمد. ایشان آن زمان با اطلاعات کمیته اداره دوم همکاری می‌کرد. آقای حجاریان آن روز با حالتی هیجان‌زده پیش من آمد و گفت: با شما یک کار خصوصی دارم و در مورد کودتاچیان مطالبی گفت. آن زمان هیچ‌‌‌یک از افراد مؤثر قوۀ قضائیه از کودتا خبر نداشتند.

آقای قدوسی هم دادستان دادگاه انقلاب بود، ولی ظاهراً از موضوع خبر نداشت‌، اگر خبر داشت قطعاً به من می‌گفت.

من آن‌ موقع فوراً همسرم را منزل پدرم فرستادم که کسی درمنزل نباشد و متمرکز شدم روی برخورد با آن قضایا. گروه‌های مختلفی را هم در قصر فیروزه از نیروهای نظامی آنجا تشکیل دادیم و اولین گروه کودتاچیان را همان شب دستگیر کردیم و کار ادامه پید کرد تا ضربه‌زدن به همۀ افرادی که در ایران با کودتاچیان بودند.

البته سران کودتا و رده‌‌های اداره کنندۀ آن، از جمله سرهنگ بنی‌عامری همه به خارج فرار کرده بودند. به هرحال، بقیه کودتاچیان در دادگاه انقلاب ارتش محاکمه شدند.

مسئلۀ دیگر توطئه قطب زاده بود که آن هم رسیدگی‌اش با دادگاه انقلاب بود. همین‌طور رسیدگی به اتهام سران حزب توده که در آن محاکمه، سران سیاسی حزب توده در جلسه شرکت کرده بودند ولی محاکمه نشدند."
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو