حقوق يک ميليون و دويست هزار بازنشسته افزايش يافت
۲۸ دی ۱۳۸۷ - ۲۲:۴۴
۰
وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: با اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و صدور احکام جديد، حقوق يک ميليون و دويست هزار بازنشسته کشور افزايش يافته است.
عبدالرضا مصري امروز در جمع خبرنگاران افزود: اين افزايش حقوق از مهر اعمال شده است.
وي گفت: براي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان کشور، دولت ماهانه 2000 ميليارد ريال پرداخت مي کند.
مصري درباره اعمال نشدن طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق براي بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق براي بازنشستگان لشکري و کشوري تدوين شده و قانون گذار بازنشستگان تامين اجتماعي را در طرح محاسبه نکرده است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: اعتباري نيز براي اجراي اين طرح در بخش بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص نيافته است.
مصري گفت: براي اعمال نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي، ماهانه ده ميليارد ريال نياز است.
وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: اجراي اين قانون، براي اين دسته از بازنشستگان در دست بررسي است.
مصري در ادامه به طرح بيمه کارگران ساخنماني اشاره کرد و گفت: تدوين ماده ها و تبصره هاي اجرايي اين طرح، بزودي به پايان مي رسد و طرح به اجرا گذاشته مي شود.
وزير رفاه همچنين افزود: در حال حاضر بيش از 65 درصد از هموطنانمان بيمه اجتماعي هستند که تلاش مي شود اين رقم تا پايان سال آينده به حدود 90 درصد افزايش يابد.
بيمه اجتماعي شامل دريافت مستمري از کارافتادگي، بازنشستگي، دريافت مستمري ناشي از فوت و خدمات اجتماعي ديگري همچون نقص عضو مي شود.
مصري در در پاسخ به سوالي درباره برکناري مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: تغيير مديريت سازمان تامين اجتماعي بر عهده دولت است که به صورت مصوبه اعلام مي شود.
وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: در اين زمينه تا امروز در دولت، بحثي مطرح نشده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید