جعل 35هزار شناسنامه از سوی یک جریان سیاسی
۲۸ دی ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۱
۰
کیهان در شماره روز شنبه خود خبر از جعل 35 هزار شناسنامه از سوی یک طیف سیاسی در جریان انتخابات مجلس هفتم داده است.

کیهان در ستون خبرهای ویژه روز شنبه خود از صدور «حکم قطعی پرونده جعل 35هزار جلد شناسنامه که از سوی یک طیف سیاسی تندرو برای استفاده در جریان انتخابات مجلس هفتم طرح ریزی شده بود» پرده برداشته و البته از تبرئه اکبر «الف» و ابوالفضل «ن» متهمان ردیف اول و دوم این پرونده خبر داده است.

بنابراین گزارش متهمان ردیف اول و دوم از اعضای شورای شهر اسلامشهر بوده‌اند که بعدها از این شورا سلب عضویت شدند.

کیهان گزارش داده است که حکم قطعی از سوی یکی از شعب تشخیص دیوانعالی کشور صادر گردیده است.

کیهان در گزارش خود همچنین آورده است: «متهم ردیف اول به موجب رای صادره از شعبه 1008 دادگاه عمومی تهران به تاریخ 1383.7.15 دادنامه شماره 562 به علت تشکیل باند جعل حدود 35هزار جلد شناسنامه و تامین هزینه و سرمایه آن مجرم تشخیص داده شد و به 15سال حبس و متهم ردیف دوم نیز به علت مشارکت در جعل 35هزار جلد شناسنامه به 10سال حبس محکوم شده بودند و رای صادره از شعبه 1008 پس از درخواست تجدیدنظر از سوی متهمان مورد ابرام و تایید شعبه 32 دیوانعالی کشور قرار گرفته بود».
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید