افزایش مصرف بنزین، گازوئیل و نفت سفید/ مصرف بنزین در آستانه 63 میلیون لیتر
۱۳ تير ۱۳۹۰ - ۰۰:۲۶
۰
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در هفته دوم تیرماه و با آغاز تعطیلی مدارس و افزایش سفرهای بین شهری با 2 میلیون و 600 هزار لیتر افزایش نسبت به هفته پیش از آن، به 62 میلیون و 700هزار لیتر رسید.

بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور نیز در فاصله روزهای 4 تا 10 تیرماه به 438 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن 17 میلیون و 700 هزار لیتر (4.2 درصد) افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان مصرف بنزین کشور در فاصله زمانی 4 تا 10 تیرماه، مربوط به روز چهارشنبه (‌‌8‌تیر) با 68 میلیون و 800 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز یکشنبه (10 تیر) با 54 میلیون و 300 هزار لیتر بوده است.

مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز، هفته گذشته با میانگین روزانه 2 میلیون و 400 هزار لیتر، به 17 میلیون و 100 هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن بیش از یک میلیون و 500 هزار لیتر افزایش یافته است.

در این میان، مجموع مصرف بنزین تهرانی‌ها در فاصله زمانی 4 تا 10 تیر، 88 میلیون و 700 هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن یک میلیون و 100 هزار لیتر (1.2 درصد) افزایش یافته است و این در حالی است که میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته 12 میلیون و 600 هزار لیتر بوده است.

گازوییل
مجموع مصرف گازوییل کشور در فاصله زمانی 4 تا 10 تیرماه‌جاری نیز مصرف با متوسط روزانه 103 میلیون و 900 هزار لیتر، به 727 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن، 118 میلیون و 800 هزار لیتر (19.5 درصد) افزایش نشان می دهد.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده به روز سه شنبه (7 تیر) با 166 میلیون و 200 هزار لیتر و کمترین آن به روز جمعه (10 تیر) با 77 میلیون و 100 هزار لیتر اختصاص داشت.

نفت کوره و نفت سفید

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی 4 تا 10 تیر در کشور با متوسط روزانه 55 میلیون و 500 هزار لیتر، به 388 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن 46 میلیون لیتر (10.5 درصد) کاهش یافته است.

همچنین مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به 36 میلیون و 400 هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن 16 میلیون و 200 هزار لیتر (80 درصد) افزایش نشان می دهد.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2