سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
حال و روز هوای تهران همچون بسیاری از شهرهای کشور خوب نیست.خشکسالی کم سابقه، انبوه خودروها و موتور سیکلتهای آلاینده، نبود ساز و کار مشخص برای اعمال قانون و کنترل تردد وسایل نقلیه آلاینده و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده،استمرار وجود صنایع مولد آلودگی در متن و حاشیه شهر و .... مردم پایتخت نشین را اسیر خود کرده است. تهران نشینانِ مأیوس از همت و حرکت مسئولان، تنها امیدوار به لطف الهی اند که شاید رحمی کند بر بندگانش و بارانی فرستد برای زدودن غبار و نشاندن تبسم بر لبان منتظران! / عکس : علی علیزاده
۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۴
۱
آلودگی هوا - عکس : علی علیزاده
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
یک کلام ختم کلام
جهنمی به نام ایران...
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2