زن براي كمك به دوستش سنگ‌تمام گذاشت
۰۸ تير ۱۳۹۰ - ۰۴:۰۶
۰
زني در دادگاه خانواده گفت: دوست صميمي‌ام احتياج به پول دارد و براي رفع اين مشكل، تنها راهي كه به نظرم رسيد، درخواست مهريه‌ام بود تا با آن مخارج درمان دوستم تأمين شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست مهريه خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.

اين زن در حضور قاضي شعبه 240 اين مجتمع قضايي خانواده با بيان اينكه مي‌خواهم با دريافت مهريه‌ام به درمان دوستم كمك كنم، گفت: شوهرم وضع مالي نسبتاً خوبي دارد و مي‌تواند به راحتي مهريه‌ام كه 314 سكه بهار آزادي است را بپردازد بنابراين خواهان دريافت مهريه‌ام هستم.

وي با اشاره به اينكه شوهرم بايد مهريه‌ام را بپردازد، ادامه داد: از كلاس اول ابتدايي با هم دوست هستيم؛ در حقيقت با هم بزرگ شده و بسيار صميمي هستيم ولي در حال حاضر او دچار بيماري شده كه مجبور به عمل جراحي است ولي نمي‌تواند هزينه آن را بپردازد بنابراين تصميم گرفتم پس از دريافت مهريه، آن را به دوستم بدهم تا مخارج درمانش را تأمين كند.

مرد در دادگاه حاضر شد و با بيان اينكه اگر همسرم اين مشكل را به خودم مي‌گفت، وجهي را براي درمان دوستش به او مي‌دادم ولي با اين شرايط مهريه‌اش را نمي‌پردازم، گفت: همسرم اين موضوع را از من پنهان كرده و من نيز به همين دليل مهريه‌اش را نمي‌پردازم.

زن با بيان اينكه مهريه‌ام را مي‌خواهم و شوهرم به دليل وضع مالي مناسب مي‌تواند آن را بپردازد، گفت: به خاطر دوام زندگي مشتركمان، شوهرم بايد با درخواستم موافقت كرده و مهريه‌ام را به صورت كامل بپردازد.

مرد در حضور قاضي اين پرونده عنوان كرد: چنانچه مهريه همسرم را بپردازم، او نبايد مجدداً مدعي شود و درخواست مهريه دهد همچنين بايد با كار كردن من در شركتي كه مي‌خواهم، موافقت كند.

قاضي اين شعبه بعد از صحبت‌هاي طرفين، مرد را ملزم به پرداخت مهريه همسرش كرد.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2